FaSMEd: Improving progress for lower achievers through Formative Assessment in Science and Mathematics Education

EU-prosjektet Fasmed samlet 10 partnere fra 8 land. Lokalt jobbet vi sammen med tre barneskoler i Trondheim. Dette EU-prosjektet handlet om hvordan en kan bruke formativ vurdering og teknologiske hjelpemidler i realfagsundervisningen med tanke på å øke motivasjonen og prestasjonene hos elever, og med særlig blikk på hvordan en kan jobbe med elever som i utgangspunktet sies å være lavt- eller under-presterende. En viktig del av prosjektet var samarbeid med skolelærere om planlegging og utprøving av undervisning i såkalte lesson studies.
Profilsida Hjemmesida Bruk den nettleseren du vil! Valid CSS! Valid XHTML 1.0!