Svein Arne Sikko

Bilde av Svein Arne Sikko

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0001-9423-5764

Forskningsgruppe: Prosjektsider: Postadresse :
Institutt for lærerutdanning
NTNU
7491 Trondheim.
E-post : svein.a.sikko at ntnu.no

Kontoradresse : G412, Gunnerus gate 1
Telefonnummer : 73 55 99 04

Profilsida Bruk den nettleseren
du vil! Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional