St2303 våren 2009,    Øving 3    Innlevering uke 18Oppgave 1
    Eksamen 6 desember 2005, Oppgave 4

Oppgave 2  Eksamen 30 november 2006 Oppgave 2

 

Oppgaver fra Rosner 6th ed 2006 (Evt andre oppgavnr 5th ed 2000 angitt i parentes)

 
Oppgave 3    13.4  13.5  13.6

Oppgave 4
    13.9  13.10  13.11  13.12  13.13  13.14  Tabellen fra Doll & Hill (1950) gjengis her:

menn

lungekreft

kontroll  

totalt      

røyk

647

622

1269

ikke-røyk

2

27

29

totalt

649

649

1298

 

 

 

 

kvinner

 

 

 

røyk

41

28

69

ikke-røyk

19

32

51

totalt

60

60

120Oppgave 5    13.58  13.59  13.60  13.61

Oppgave 6    13.66     Datafilen (ear2.sav) er en forenklet og forkortet utgave av originalfilen (ear.xls). Bruk ”clear” som utfallsvariabel og aldersgruppe (”age”) og  antibiotika (”antib”) som uavhengige variable.
Datafil i SPSS-format: ear2.sav (Netscape kan gi problemer! Prøv høyre-klikk og velg "save link as ..."  Hvis ikke dette virker, bruk Internet Explorer eller Opera)
Datafil i Excel format: ear2.xls og i ASCII format ear2.dat

Oppgave 7     14.7  14.8
Datasettet er beskrevet i Rosner s 117 (s 113 i 5th ed)
Datafil i SPSS-format: smoke.sav
(Netscape kan gi problemer! Prøv høyre-klikk og velg "save link as ..."  Hvis ikke dette virker, bruk Internet Explorer eller Opera)
Datafil i Excel format: smoke.xls og i ASCII format smoke.dat
NB! Merk at Tabell 14.26 (Tabell 14.22 i 5th ed) i Rosner er (feilaktig) beregnet som om alle begynte å røyke senest etter 1 år. Dersom du lager en "event" variabel med verdi 0(1) hvis antall dager er mindre enn (lik) 365, fås følgende resultater:

Risikofaktor

Koeffisient

Stand.avvik

Alder

0.0029

0.0062

Kjønn (mann)

0.158

0.154

Antall sig. pr dag

-0.0055

0.0057

Log10COadj

1.14

0.408Oppgave 8     14.9   14.10