St2303, våren 2009    Øving 2    Innlevering uke 12


Oppgave 1:  Eksamen 20 nov 2006, Oppg 3

Oppgave 2:  Eksamen 20 nov 2006, Oppg 5

Oppgave 3:  Eksamen 6 desember 2005, Oppg 1