Forelesningsplan våren 2009

Emner i medisinsk statistikk, Det medisinske fakultet, NTNU.

 

Onsdager kl. 1230-1415 (KLMED8005) eller 1230-1515 (KLMED8006)

Uke

 Dato

Sted

Foreleser

Tema

KLMED8005 (Medisinsk statistikk Del 2) 

KLMED8006 (Anvendt medisinsk statistikk)

St2303 medisinsk statistikk (for biomatematikk)

Handouts

3

14.1

NA

HJ

GLM

 

 

x

 

 

 

3

14.1

MTA

SL

2x2 tabell, kjikvdrat-test

x

 

x

ppt

4

21.1

MTA

SL

McNemars test, rxc tabell

x

 

 

x

ppt

5

28.1

MTA

ES

Lineær regresjon

x

 

 

ppt

6

4.2

MTA

ES

Repeterte målinger Ix

x

 

6

 

 

 Innlevering I

 

Innlevering I

 

7

11.2

NSU2

ES

Repeterte målinger II

 

x

x

 

7

11.2

MTA

IJB

Multippel lineær regresjon

x

 

 

ppt

8

18.2

MTA

HJ

ANOVA

x

 

 

ppt

9

25.2

MTA

SL

Korrelasjon

x

 

 

ppt

9

25.2

NSU2

 ES

Diagnostiske tester

 

x

x

 

10

4.3

NA

IJB

ANCOVA

x

 

 

ppt

Friedmans test

11

11.3

NSU2

SL

Missing data

 

x

x

ppt.pdf

12

 

 

 

 

Innlevering II

 

Innlevering II

 

13

25.3

MTA

SL

Epidemiologiske metoder

x

 

x

ppt.pdf

14

1.4

MTA

IJB

Logistisk regresjon

x

 

x

ppt

Eksempler.sps

15

 

 

 

Påske

 

 

 

 

16

15.4

MTA

SL

Overlevelsesanalyse

x

 

x

ppt

17

22.4

02S21

SL og PR

Meta-analyse

 

x

x

 

18 

 

 

Innlevering III

 

Innlevering III

 

19 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 Eksamen

 

 

 

22

 

 

 

 

Eksamen

 

 

 

 
Forelesere

ES Eirik Skogvoll

IJB Inger Johanne Bakken

HJ Harald Johnsen

SL Stian Lydersen