Forelesningsplan våren 2008

Emner i medisinsk statistikk, Det medisinske fakultet, NTNU.

 

Onsdager kl. 1230-1415 (KLMED8005) eller 1230-1515 (KLMED8006)

Uke

 Dato

Sted

Foreleser/ ansvarlig

Tema

KLMED8005 (Medisinsk statistikk Del 2) 

KLMED8006 (Anvendt medisinsk statistikk)

St2303 medisinsk statistikk (for biomatematikk)

Handouts

3

16.1

 

 

HJ

GLM

 

 

x

 

 

 

3

16.1

 

SL

2x2 tabell, kjikvdrat-test

x

 

x

Rosner 10.1 til 10.3

4

23.1

 

SL

McNemars test, rxc tabell

x

 

 

x

Rosner 10.3 til 10.7

5

30.1

 

ES

Lineær regresjon

x

 

 

Linreg

6

6.2

 

ES

Repeterte målinger Ix

x

 

6

 

 

 Innlevering I

 

Innlevering I

 

7

13.2

 

ES

Repeterte målinger II

 

x

x

 

7

13.2

 

PR

Multippel lineær regresjon

x

 

 

mult reg

8

20.2

 

HJ

ANOVA

x

 

 

ANOVA Forelesning

ANOVA Notat

9

27.2

 

SL

Korrelasjon

x

 

 

korr 2008

9

27.2

 

 ES

Diagnostiske tester

 

x

x

 

10

5.3

 

SL

ANCOVA

x

 

 

ANCOVA

11

12.3

 

SL

Missing data

 

x

x

 

12

 

 

 

 

Innlevering II

 

Innlevering II

 

13

2.4

 

SL

Epidemiologiske metoder

x

 

x

epi

14

9.4

 

GT

Logistisk regresjon

x

 

x

logreg

15

 

 

 

Påske

 

 

 

 

16

16.4

 

SL

Overlevelsesanalyse

x

 

x

overlevelsesanalyse

17

23.4

 

SL og PR

Meta-analyse

 

x

x

 

18 

 

 

Innlevering III

 

Innlevering III

 

19 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 Eksamen

 

 

 

22

 

 

 

 

Eksamen