Foruten meg (medlem siden 1983) er følgende med i gruppen:

Jon Gisle Børset, Tlf. 73505634/95829170 email: jon.gisle.borset@nrk.no MEDLEM FRA 1989

Magne Børset, Tlf. 73964221 email: magne.borset@ntnu.no MEDLEM FRA 1988

Ruth N. Botnen, Tlf. 72885381 email: ruth.botnen@broadpark.no MEDLEM FRA 1992

Liv Kolbjørnsen, Tlf. 73505634/95829170 email: liv.kolbjornsen@trondheim.kommune.no MEDLEM FRA 1994

 Morten Husom, Tlf. 73943150/93207045 email: morten.husom@powel.no MEDLEM FRA 1983

 Tone Kolstø, Tlf. 73522978/ 41501477 email: tone.kolsto@trondheim.kommune.no MEDLEM FRA 1995