.: ABOUT
Organization
Staff
Contact

.: RESEARCH
Groups
Projects
Laboratories

.: COURSES AND
PROGRAMMES

.: CONFERENCES AND
MEETINGS

.: MEDIA RELATIONS
Photos
In the press

.: POSITIONS

.:Our vision

.:Our research
highlights

.:The road ahead

[INTERNAL]

 

 

Sigurd Skogestad

- medlem av Gassteknisk Senters ledergruppe

Noen fakta:

 • 49 år
 • Født i Flekkefjord, oppvokst delvis i Porsgrunn
 • Professor og instituttleder
 • Doktorgrad: “Studies on Robust Control of Distillation Columns''
 • Gift med Anne-Lise
 • Fire barn; Thomas, Magnus, Hanne og Ingrid
 • Bor på Stokkanhaugen i Trondheim
 • Interesser: orientering, ski, fjellet, jakt, håndball og velforening

Sigurd Skogestad har gjennom oppveksten bodd mange steder, blant annet seks år i Porsgrunn, mens hans far var ansatt ved Norsk Hydro. Han jobbet dessuten selv i tre og et halvt år ved Forskningssenteret ved Norsk Hydro etter at han var ferdig sivilingeniør ved NTH i 1978.

Han har også bodd fem år i Sør-Afrika og tre og et halvt år i USA. Det var der, ved Caltech, California Institute of Techonolgy, i Pasadena i Los Angeles, at han tok sin doktorgrad i 1987.

Da han kom tilbake hit, i 1987, ble Sigurd Skogestad professor i kjemiteknikk, olje- og gassteknologi, med spesialfelt prosessregulering/automatisering. Denne stillingen er direkte relatert til Gassteknisk Senter, hvor han også er med i ledergruppa. Han er også instituttleder for Institutt for kjemisk prosessteknologi (tidligere kjemiteknikk, industriell kjemi og treforedlingskjemi).

Gass blir mer og mer viktig

- Vi nærmer oss gassalderen, mener Skogestad. – Stortinget har vedtatt at det skal legges ledninger både til Grenland og Skogn, men de mangler penger. Dette er imidlertid noe som presser seg fram. Gass var tidligere nærmest et avfallsstoff fra oljen; noe som vi bare måtte bli kvitt. Helt til på 70-tallet ble den bare brent. Nå begynner den å bli mer verdifull.

Stipendiater finansiert av Gassteknisk Senter

- To steder her i landet tas det flytende naturgass, LNG, til lands, nemlig på Kårstø og på Tjeldbergodden. Det tredje stedet vil bli Melkøya i Finnmark.

Skogestad er veileder for en gruppe på ti stipendiater, hvorav flere jobber nært opp mot Gassteknisk Senter, og tre er direkte finansiert av senteret.

 • Elvira Bergheim er tilknyttet Statoils prosesseringsanlegg på Kårstø i Rogaland
 • Jørgen B. Jenssen studerer LNG (flytende naturgass) som skal taes i land på Melkøya i Finnmark
 • Jens Strandberg studerer separasjon og destillasjon av gass

Kårstø er et svært anlegg drevet av Statoil. Der ledes naturgass gjennom rør både inn og ut. Før gassen kan selges til kontinentet må den behandles, blant annet må tunge komponenter fjernes. Slugging, dvs. at olje-/gasstrømmen kommer opp støtvis, er også lite gunstig, men er noe som kan forekomme når gass og olje kommer opp sammen, forteller Skogestad. Han viser fram hvordan slugging kan reguleres i en testrigg. Det ideelle er en jevn, fin strøm, forklarer han.

Familie og fritid

Da Sigurd Skogestad bodde i USA hadde han hele familien med, det vil si kona og de to guttene. Hanne ble født mens de bodde der; Ingrid ankom først etter at de var kommet hjem.

Sammen med familien tar Sigurd ofte skiturer i fjellet, gjerne fra hytte til hytte. Ellers driver han med litt orientering, og han er en ivrig jeger. – Fjellrype, smiler han. Han har også vært håndballtrener for unge jenter, og er nå oppmann for Charlottenlund Sportsklubb, CSK. Litt av fritida hans går med til å slåss for lavere eiendomsskatt i Stokkanhaugen Velforening, hvor han er leder.

Tekst og foto: Bjørg Hernes

 

 

The Gas Technology Center NTNU-SINTEF - N-7491 Trondheim - Phone (+47) 73 59 38 94 - (+47) 928 87 345 Fax (+47) 73 59 83 90