Til: Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

 

Refusjon av utlegg

 

Undertegnede har for egen regning lagt ut penger til (se vedlagte kvittering)

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

  

Beløpet, kr. ...........................

bes overført min konto .....................

NTNU .../... - .....

  

.............................

(underskrift)


ANVISNING: Beløpet belastes konto ......................


......................................................