PROSESSTEKNIKK
Masse- og energibalanser

Sigurd Skogestad

Utgitt av Tapir Akademisk Forlag
Du kan bestille boka fra Tapir Bokhandel.

Om boka
Feil, trykkfeil og kommentarer
Smakebit fra boka: Forord, innholdsfortegnelse, innledning og register

  • English Edition

    Større versjoner av for- og baksiden

    Send kommentarer til: skoge@chemeng.ntnu.no


    Created 26 Okt 2000.