LRSK Østfold
                              Den Lokale Rapport og Sjeldenhetskommiteen i Østfold

LRSK Siste nytt Rapportering Bilder Lokaliteter


          
Dette er LRSK Østfolds offisielle nettside. Her kan du finne informasjon om LRSK og om sjeldne fugler i Østfold.

Medlemmer av Østfolds sjeldenhetskomite er for tiden:
Rune Botnermyr, Moss
Per-Arne Johansen, Fredrikstad
Peter Sjolte Ranke, Moss
Knut Erik Vedahl, Oslo
Lasse Rasmussen, Konsvinger (sekretær)
Nyheter

Geir Mobakken har laget en oversikt over arter registrert mindre en 10 ganger i Østfold. Oversikten kan sees her: https://sites.google.com/site/sjeldnefugleriostfold/

Historikk

Den Lokale Rapport- og Sjeldenhetskomite (LRSK) ble etablert i 1975 (Hardeng 1975). I årene 1975-82 var det Atle Haga og Geir Hardeng som bearbeidet og publiserte artiklene fra LRSK. En mengde observasjoner og kunnskap om østfolds fugleliv ville uten dette arbeid lett kunne gått tapt. Roar Eilertsen, Fredrikstad var også innom i denne perioden 1979-82. Den som siden 1982 har vært den store drivkraften i LRSK er Morten Viker, Kråkerøy. Morten har stått for all publisering i årene 1982-93. Han sitter på en enorm mengde kunnskap om fuglelivet i østfold, og har en finger med i de fleste senere rapporter også. Roar Frølandshagen, Råde overtok jobben som sekretær i 1996, og holdt på til 1998. Videre hadde Bjørn Frostad, Fredrikstad vervet i perioden 1998-99. Etter dette ledet Per-Arne Johansen LRSK og var sekretær fra og med 1999 i over en 10års-periode til 2011. Han stod i denne lange perioden for all publisering. Ved årsmøtet i februar 2011 ble Peter Sjolte Ranke valgt inn i LRSK som sekretær. I 2015 overtok Knut Erik Vedahl som sekretær, og hadde vervet frem til 2023. Lasse Rasmussen er valgt som sekretær fra og med 2023.Publikasjoner

Ranke, P.S. In press. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2011, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold

Ranke, P.S. 2015. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2010, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 34(1-2) 39-105

Ranke, P.S. 2014. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2009, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 33(1-2): 47-103

Ranke, P.S. 2010. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2008, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 29(1-2): 41-86

Johansen, P.-A. 2009. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2007, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 28(1-2): 13-43

Johansen, P.-A. 2008. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2006, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 27(1-2): 13-52

Johansen, P.-A. 2007. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2005, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 26(1-2): 69-91

Johansen, P.-A. 2006. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2004, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 25(1-2): 83-103

Johansen, P.-A. 2004. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2003, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 23(1-2): 47-70

Johansen, P.-A. 2003. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2002, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 22(1-2): 71-92

Johansen, P.-A. 2002. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2001, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 21(1-2): 57-72

Hardeng, G. 2001. Meget sjeldne fugler i Østfold pr. 2000. Arter registrert 1-5 ganger. Østfold Natur 39 138-161

Johansen, P.-A. 2001. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2000, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 20(1/2): 43-62

Johansen, P.-A. 2000. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.1999, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 19(2): 137-153

Johansen, P.-A. & Viker, M. G. 1999. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.1998. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 18(2): 139-158

Frostad, B. & Viker, M. 1998. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 1997, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) -del 2. Natur i Østfold 18(1): 35-57

Frostad, B. 1998. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 1997 - nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 17(1-2): 47-54

Frølandshagen, R. 1997. Ornitologiske observasjoner i Østfold - nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 16: 48-57

Frølandshagen, R. 1996. Ornitologiske observasjoner i Østfold - nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 15: 5-21

Viker, M. 1995. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 14(1): 21-47

Viker, M.G. 1994. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra Den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 13: 8-31

Viker, M. 1992b. Ornitologiske observasjoner i Østfold -Nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskommiteen (LRSK). Natur i Østfold 11(2): 65-77

Viker, M. 1992a. Ornitologiske observasjoner i Østfold -Nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskommiteen (LRSK). Natur i Østfold 11(1): 15-27

Viker, M. 1991. Ornitologiske observasjoner i Østfold. -Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 10(1): 9-22

Viker, M. 1989. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK). Natur i Østfold 8(2): 84-95

Viker, M. 1988. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 7(2): 90-97

Viker, M.G. 1987. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen. Natur i Østfold 6(2): 60-68

Viker, M. & Ludvigsen, S. 1986. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 5: 56-70

Viker, M. 1984. LRSK-saker behandlet fra 1.3-83 til 1.12-83 - og andre interessante observasjoner innsendt i samme tidsrom. Natur i Østfold 3: 35-44

Viker, M. 1983. LRSK-saker behandlet fra 18-82 til 13-83 - og andre interessante observasjoner innsendt i samme tidsrom. Natur i Østfold 2(2): 78-83

Eilertsen, R. 1982. LRSK-innkommet materiale 1980. Natur i Østfold 1: 28-30

Anonym 1981. Observasjoner innkommet til LRSK, 1978 og 1979. Østfold-Ornitologen 8: 82-85

Anonym 1979. LRSK - innkommet materiale 1978. Østfold-Ornitologen 6: 103-109

Eilertsen, R. 1979. LRSK - innkommet materiale 1977. Østfold-Ornitologen 6: 66-69

Haga, A. & Hardeng, G. 1975. Observasjoner forelagt den lokale rapport- og sjeldenhetskomite i Østfold pr. oktober 1975. Østfold-Ornitologen 2(3-4): 21-23

Webmaster: Peter Sjolte Ranke :: psranke@gmail.com :: øvre Bergsvingen 3 : 7051 Trondheim ::