INSITU Kartverktøy

INSITU Kartverktøy

INSITU Kartverktøy legger til rette for situasjonsforståelse i nødssituasjoner. Kartverktøyet støtter en rask oppnåelse av en situasjonsforståelse blant annet ved å ha en rekke kartfunksjoner tilgjengelig. Videre støtter kartverktøyet beslutningsprosesser knyttet til bruk av beredskapsressurser.

INSITU Kartverktøy er ikke et sluttprodukt. Det er en prototype av et interaktivt visuelt grensesnitt for å teste ulike kartfunksjoner og nye løsninger. Det inkluderer et kartvindu, et rapporteringspanel og et bibliotek med kartsymboler.

Ta kontakt med Tomasz Opach eller Jan Ketil Rød fra Institutt for geografi, NTNU for å få tilgang til verktøyet, for å få flere detaljer om verktøyet eller for å vite mer om forskningsprosjektet INSITU.


Vennligst skriv inn passord for å få tilgang til kartverktøyet


Powered by Password Protect