Odd Pettersen

Litt mer informasjon om meg kan du finne her


Undervisningsemner (dvs. "fag" som undervises)

De undervisningsemnene jeg har ansvaret for er

 Siv.ing

Dr.Ing

Jeg er også koordinator for Eksperter i Team - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Administrative oppgaver