Undervisningsmateriale fra
Nils Kristian Skjærvold

På denne siden ligger forelesninger, kompendium og instruksjonsvideoer tilhørende diverse undervisning.
For info om meg, min forskning og undervisning generelt, se min profilside ved NTNU.

Kompendium Medisinstudiet NTNU

Dette kompendiet er skrevet for medisinstudenter ved NTNU, fortrinnsvis 2B, men kan også brukes senere i studiet. Teksten er utvidet og omstrukturert en rekke ganger og derfor er gamle versjoner fortsatt tilgjengelige.

Kompendium Anestesi versjon 5 (mars 2022)
Kompendium Anestesi versjon 4 (august 2021)
Kompendium Anestesi versjon 3 (januar 2021)
Kompendium Anestesi versjon 2 (august 2020)
Kompendium Anestesi versjon 1 (august 2019)


Forelesninger 2B

Siste versjon av forelesningsserien for 2B i anestesi ligger her

Anestesiforelesninger 2B (september - oktober 2022)
Anestesi 1: Luftveier & Respirasjonssvikt (mars 2022)
Anestesi 2: Sirkulasjonssvikt (mars 2022)
Anestesi 3: ABCD, blodgass, kasuistikker (mars 2022)
Anestesi 4: Bedøving av pasienter (april 2022)
Anestesi 5: Anestesiologiske risikovurderinger, MODS, Frailty (april 2022)

Kasuistikker oppgavehefte (mars 2022)


Forelesninger 3B

Forberedelser til utplassering anestesi (februar 2024)
Forberedelser til utplassering anestesi (august 2023)


Forelesninger 3D

Sirkulasjon - basale mekanismer (april 2023)
Sirkulasjon - praktiske øvelser (april 2023)


Instruksjonsvideoer

(Vil komme...)


Andre forelesninger

Diverse undervisninger, for det meste internt på St Olavs Hospital

Anestesiologi ved hjerte- og thorax-kirurgi (anestesisykepleierutdanningen januar 2024)
Anestesiologi ved hjerte-, kar- og thorax-kirurgi (anestesisykepleierutdanningen februar 2023)
Hypotermi, oppvarming og ECMO (LIS anestesi undervisning februar 2023)
Analyse av blodgasser og alpha-pH stat (undervisning årsmøte Norsect februar 2023)
Aortadisseksjon (undervisning fagdag intensivsykepleiere januar/februar 2023)
Aksidentell hypotermi for traumeteam (undervisning traumatologi desember 2023)
Hjerte-/lungeredning og intensivbehandling hos eldre (innlegg kurs for geriatri-spesialister november 2022)
Anestesi ved hjerte- og thorax-kirurgi (anestesisykepleierutdanningen mars 2022)
Hjerte-/lungeredning og intensivbehandling hos eldre (innlegg kurs for geriatri-spesialister november 2021)
Hypotermi, oppvarming og ECMO (LIS anestesi undervisning september 2021)
Anestesi ved hjerte- og thorax-kirurgi (anestesisykepleierutdanningen februar 2021)
SwanGanz, PH & RVF, Luftveishåndtering (internundervisning anestesisykepleiere november 2020)
Perioperativ koagulopati (internundervisning thorax september 2020)
Samarbeid medisin og teknologi (NTNU Hackathon november 2019)
Sirkulasjonssvikt (fagdager intensivsykepleiere oktober 2019)