TMM4100 Materialteknologi

Merk: Sidene du finner her er supplement til informasjon og materiell som du finner på Blackboard. Er du ute etter hele pensumet, øvinger, planer o.l. så navigerer du dit.

TMM4100 Materialteknikk har, som de fleste teknologiske emner, en god andel av tema som involverer kvantitative utregninger. For de fleste tema er det absolutt tilstrekkelig (og mest eksamensrelevant) å gjøre enkle håndberegninger og overslag. Noen tema involverer imidlertid en eller annen form av større datamengde som er hensiktsmessig å studere ved hjelp av numeriske metoder og beregningsverktøy.

Ettersom TDT4110 eller tilsvarende er obligatorisk emne for alle relevante studieprogram, antas Python å være rimelig godt kjent. Du vil derfor ikke finne omfattende og detaljert forklaring på algoritmer og koder. Python er uansett særdeles godt google-bart, og løsning og forklaring på det meste er bare noen tastetrykk unna. Anbefaler selvsagt også sidene til TMM4175 Polymer Composites. På Blackboard vil du finne moduler som blir referert, f.eks matek.py og matvalg.py. Disse blir jevnlig oppdatert gjennom semesteret.

Dersom du er skrudd sammen sånn at du lærer av å implementer relasjoner og studere den numeriske effekten av ulike parameter med grafisk representasjon og lignende, vil du sikkert ha god nytte av disse sidene. Om det ikke er din måte å lære på, vil du fint klare å komme deg gjennom TMM4100 uten å bruke energi på Python-koder. Merk imidlertid at flere øvinger vil referere til sider her.

Disclaimer: This site does not offers health, fitness or nutritional information, but stuff about materials technology, designed for educational purposes only. Consumption and use of any sort & kind is solely at your own risk. Fair use: I spent some time making all the pages. You may steal whatever you find useful here, but please show decency and give some acknowledgment if or when copying. Thanks! Contact me: nils.p.vedvik@ntnu.no www.ntnu.edu/employees/nils.p.vedvik

Copyright 2019, All right reserved, I guess.