Om emnet

Merk: Sidene du finner her er supplement til materiell som du finner på Blackboard. Er du ute etter hele pensumet, øvinger, planer o.l. så navigerer du dit.

TMM4100 Materialteknikk har, som de fleste teknologiske emner, en god andel av tema som involverer kvantitative utregninger. For de fleste tema er det absolutt tilstrekkelig (og mest eksamensrelevant) å gjøre enkle håndberegninger og overslag. Noen tema involverer imidlertid en eller annen form av større datamengde som er hensiktsmessig å studere ved hjelp av numeriske metoder og beregningsverktøy.

Desssuten: dersom du er skrudd sammen sånn at du lærer av å implementer relasjoner og studere den numeriske effekten av ulike parameter med grafisk representasjon og lignende, vil du ha god nytte av disse sidene. Flere øvinger vil referere til sider her, og du vil finne betraktninger på disse sidene som du IKKE finner på Blackboard.

Disclaimer:This site is designed for educational purposes only. There are most likely errors, mistakes, typos, and poorly crafted statements that are not detected yet... www.ntnu.edu/employees/nils.p.vedvik

Copyright 2023, All rights reserved