Redd for at du stryker i TMA4240 Statistikk?

Veldig grunnleggende tema

Grunnleggende er det å kunne regne ut
For å kunne gjøre det krever det at man forstår hva en stokastisk variabel er og hva en sannsynlighetsfordeling er. Det er det mest grunnleggende.

Forslag til oppgaver:

Jeg bruker Juni 2004, Desember 2004 og August 2007 så vi begrenser antallet eksamener å forholde seg til- ingen spesiell grunn til at jeg har valgt akkurat disse, du kan evt velge alle lette oppgaver fra tabellen: her. Ser jeg ikke har fått med så mange oppgaver med E og Var regning (pkt 4), men dette er en start.