Mariann Villa

The comprehensive symbolics of rural local schools

Geografikonferansen 2014: Møte mellom forskning, forvaltning, næringsliv og skole.

Arr. Norsk Geografisk Selskap og Geografisk institutt, NTNU. Trondheim 25.-26. September 2014