Karl Jan Solstad, Therese Andrews, Jarle Løvland (2016)

Spredt eller samla? Utredning om ungdomsskolestruktur i Vågan kommune

Denne rapporten viser resultater fra en ekstern utredning av ungdomsskolestruktur i Vågan som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag for kommunen. Rapporten tar opp en rekke forhold som kan ha betydning for valg av skolestruktur, alt fra pedagogisk kvalitet til økonomi og geografi.

I utredningen er det vurdert tre modeller for dette skoletrinnet hvorav den ene er dagens modell med full desentralisering, mens det i de to andre modellene inngår ulik grad av konsentrasjon. Alle modellene har både fordeler og ulemper.