Karl Jan Solstad (2002)

Kostnadsfaktorer i fådeltskolen – hva gjør små skoler dyre?

Kommunenes Sentralforbund (KS) ga sommeren 2001 støtte til Rana kommune, Nordland til gjennomføring av et mindre prosjekt kalt ”Kostnadsfaktorer i fådeltskolen”. Skissen til dette prosjektet var igjen utviklet innenfor prosjektet ”PILOT i Nord” i regi av Statens utdanningskontor i Nordland, Troms og Finnmark. De tre utdanningskontorene har også støttet prosjektet økonomisk. Nordlandsforskning fikk i oppdrag å gjennomføre prosjektet.

Skrevet av Wenche Rønning, Karl Jan Solstad, Torgeir Øines