Karl Jan Solstad

Ekstern gjennomgang av oppvekst- og kulturetaten i Leirfjord kommune

Arbeidsnotat nr. 1007/2012 ISSN-nr.:0804-1873