Mariann Villa

Litteraturgjennomgang: Forskning og evaluering om skolesentralisering/-strukturendring

Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Bygge- og eiendomstjenesten, 2015