Om nettverket vårt

Mariann Villa portrait

Mariann Villa

Forsker II, Norsk senter for bygdeforskning og førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

mariann.villa@bygdeforskning.no
Mariann Villa sin forskning har hovedsakelig omfattet bygdeutvikling og bosetning/mobilitet, fritidsbefolkning, bygdeimage og lokalt kulturliv.

Tone Magnussen

Forsker II, Nordlandsforskning


Tone Magnussen har brei erfaring frå forsking på endringsprosessar i nordområda. Særlig opptatt av bruk og forvaltning av natur- og kulturessursar, og korleis desse kan representere potensiale for utvikling av næringar og stader.

Trond Bliksvær

Forsker II, Nordlandsforskning

Trond Bliksvær forsker innen temaene funksjonshemming, levekår, sosialpolitikk, boligpolitikk, arbeidsliv og sosial- og helsetjenester.

Wenche Rønning

Førsteamanuensis, Universitetet i Nordland

Wenche.Ronning@uin.no

Mariann Villa portrait

Marit Solstad

Forsker III, Nordlandsforskning


Marit Solstad forsker på urfolkstematikk (særlig knyttet til mayafolket og samer); utdanningsreform; samisk språk og kultur i samfunn og opplæring; etnisitet, deltakelse og medborgerskap; sosial eksklusjon; Guatemala; organisering og tjenesteproduksjon

Karl Jan Solstad

Professor, Nordlandsforskning

Karl Jan Solstad forsker på likeverdig utdanning, aktiv læring, skole og (lokal)samfunn, skolesentralisering, samt skoleproblem i utviklingsland.
Mariann Villa portrait

Agneta Knutas

Forskar/førsteamanuensis, Program for lærarutdanning, NTNU

agneta.knutas@plu.ntnu.no

Agneta Knutas har i sin forskning fokus på utdanning, likeverd og demokrati. Et spesielt fokus rettes mot skolens rolle i lokalsamfunnet. Ytterligere er Knutas i sin forskning vedrørende lokalsamfunnet opptatt av forskning rundt medborgernes bidrag til fornyelse av demokratiet.

Ragnhild Liland

Førstelektor, Program for lærarutdanning, NTNU

ragnhild.liland@plu.ntnu.no

Innenfor forskningsfeltet utdanning er hun spesielt opptatt av flerkulturalitet, mangfold og inkludering, likeverd og demokrati. I tillegg står internasjonal og global innflytelse på norsk politikk og utdanning sentralt i hennes arbeider. I den forbindelse er hun særlig opptatt av problematikken rundt skoler i grisgrendte strøk.