Formidling fra nettverket

Karl Jan Solstad: Ekstern gjennomgang av oppvekst- og kulturetaten i Leirfjord kommune

Karl Jan Solstad: Ekstern gjennomgang av oppvekst- og kulturetaten i Leirfjord kommune

Karl Jan Solstad: Sørsamisk opplæring ved heimeskolen

Karl Jan Solstad: Sørsamisk opplæring ved heimeskolen

Karl Jan Solstad: Kostnadsfaktorer i fådeltskolen – hva gjør små skoler dyre?

Karl Jan Solstad: Kostnadsfaktorer i fådeltskolen – hva gjør små skoler dyre?

Karl Jan Solstad: Skolestruktur i Skaun. Sentralisert eller desentralisert?

Karl Jan Solstad: Skolestruktur i Skaun. Sentralisert eller desentralisert?

Karl Jan Solstad | Bygdeskolen i velstands-Noreg

Karl Jan Solstad | Bygdeskolen i velstands-Noreg

Marit Solstad | Ekstern analyse av oppvekst- og kulturetaten i Flatanger kommune

Marit Solstad | Ekstern analyse av oppvekst- og kulturetaten i Flatanger kommune

Karl Jan Solstad | Spredt eller samla? Utredning om ungdomsskolestruktur i Vågan kommune

Karl Jan Solstad | Spredt eller samla? Utredning om ungdomsskolestruktur i Vågan kommune

Karl Jan Solstad, Marit Solstad | Meir skyss – mindre helse? Skulesentralisering i eit helseperspektiv

Karl Jan Solstad, Marit Solstad | Meir skyss – mindre helse? Skulesentralisering i eit helseperspektiv

Marit Solstad: Er en skole uten elever liv laga?

Marit Solstad: Er en skole uten elever liv laga?

Karl Jan Solstad: Helse og skuleskyss

Karl Jan Solstad: Helse og skuleskyss

Karl Jan Solstad: Små og store skular (Small and Large Schools)

Karl Jan Solstad: Små og store skular (Small and Large Schools)

Karl Jan Solstad: Nedlegging av skular – grunnar og konsekvensar

Karl Jan Solstad: Nedlegging av skular – grunnar og konsekvensar

Presentation University of Macerata, Italy 24 november 2015

Presentation University of Macerata, Italy 24 november 2015

Presenze sem dott

Presenze sem dott

Stor vs. mindre

Stor vs. mindre

Different ways to Rome

Different ways to Rome

Bygdeskolen – det store i det lille

Bygdeskolen – det store i det lille

Små skoler, har de livets rett?

Små skoler, har de livets rett?

Forskning og evaluering om skolesentralisering/strukturendring

Forskning og evaluering om skolesentralisering/strukturendring

Politics, municipality, community and school (Small Schools Conference, Italy)

Politics, municipality, community and school (Small Schools Conference, Italy)

Rural local schools – welfare and symbolic in local community development (XXVI ESRS Congress, Aberdeen)

Rural local schools – welfare and symbolic in local community development (XXVI ESRS Congress, Aberdeen)

Local community development – the case of school policy in rural Norway

Local community development – the case of school policy in rural Norway

The comprehensive symbolics of rural local schools (3. Nordic Conference for Rural Research)

The comprehensive symbolics of rural local schools (3. Nordic Conference for Rural Research)

The comprehensive symbolics of rural local schools (Geografikonferansen 2014)

The comprehensive symbolics of rural local schools (Geografikonferansen 2014)

Bygdeskulen

Bygdeskulen