Nettverk for skole og små samfunn

Nettverkets hovedfokus er rettet mot hvordan skolenedleggelser påvirker bygder og menneskene som bor i områder preget av uttynningsproblematikk.

Om nettverket

Nettverkets hovedfokus er rettet mot hvordan skolenedleggelser påvirker bygder og menneskene som bor i områder preget av uttynningsproblematikk.

Forskning

Forskningsnettverket vil jobbe med formidling, publisering og utvikling av nye prosjekter.

Formidling

Det vil gjennomføres arbeidsmøter, paperpresentasjoner på forskningskonferanser, utkast til redigert bok og  prosjektutvikling i form av å utarbeide en forskningsprosjektsøknad (NFR/EU).

Nyheter

Small communities and the future of local schools

Seminar om framtida for skoler i distrikts-Norge. Hva står på spill? Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, Auditorium N010-023 Dato og tid: torsdag 2. februar 2017 kl. 09.30 - 16.00 Seminaret er gratis og inkluderer kaffe/te og enkel lunsj. Programmet...

Det blir færre små og flere store skoler

Det blir færre små og flere store skoler

En stadig større andel av norske elever går på store skoler. Skoleforskerne er uenige om sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet. Seniorforsker Karl Jan Solstad ved Nordlandsforskning i Bodø sier det ikke er dokumentert at kvaliteten ved små skoler er dårligere...

I dag består nettverket av forskere som jobber innen fagfeltet ved institusjoner og universiteter i hele landet. Det er lagt opp til brukermøter og paperpresentasjoner ved konfereanser. Se i kalenderen når neste samling blir.

Med støtte fra Norges forskningsråd og DEMOSREG-programmet.