Plan

 • ​​Oppdatering om hvilke emner som skal ha digital eksamen ved IMF våren 2019

 • Status for \(\LaTeX{}\)-støtte i Inspera

 • Orientering om tidsfrister for innmelding av digital eksamen

 • Eksempler på forskjellige oppgavetyper i Inspera

Digital eksamen våren 2019

 • REA2071 Matematikk 2 for bygg og maskin

 • REA2091 Matematikk 2 for data

 • TMA4105 Matematikk 2
  • En flervalgsoppgave
  • Mest sannsynlig 9 langsvarsoppgaver
  • «Prøveeksamen» siste undervisningsuke

 • TMA4268 Statistisk læring
  • Sammensatte oppgaver
  • Langsvarsoppgaver

 • TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger
  • Flervalgsoppgaver
  • Langsvarsoppgaver
  • Tredjepartsverktøy (Jupyter Notebook)

\(\LaTeX{}\)-støtte i Inspera

 • Alle ønsker om endringer i Inspera blir koordinert med de andre store universitetene som bruker Inspera

 • UiB og UiO støtter de endringsønskene vi meldte inn angående \(\LaTeX{}\)-støtte i Inspera (ligninger sentrert på egen linje, bedre samsvar mellom hva kandidaten og læreren ser, med mer)

 • NTNU og UiO skal se på mulighetene for bruk av digitale penner på eksamen

Tidsfrister for å melde på emner til digital eksamen

 • Tidsfrister
  • Høsten 2019: før 30. april 2019
  • Våren 2020: før 15. september 2019

 • Det er mulig å søke om å få gjennomføre eksamen digitalt etter at tidsfristen er gått ut (digitaleksamen@sa.ntnu.no)

 • Gjennomføring av tredjepartsverktøy er bare støttet med NTNU-eide datamaskiner (≤ 230+ kandidater)

 • Det er anbefalt å være tidlig ute med forespørsler om bruk av tredjepartsverktøy

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kom+i+gang+med+digital+eksamen

Oppgavetyper støttet i Inspera

Erfaringer med digital eksamen ved IMF

 • MA1202 Lineær algebra med anvendelser
  • Våren 2018, 123 kandidater
  • Utelukkende langsvarsoppgaver

 • TMA4315 Generaliserte lineære modeller
  • Høsten 2018, 38 kandidater
  • Sammensatte oppgaver
  • Langsvarsoppgaver

 • TDT4127 Programmering og numerikk
  • Høsten 2018, 195 kandidater
  • Dra og slipp
  • Flervalgsoppgaver
  • Fyll in tekst/tall/matematikk
  • Nedtrekk
  • Paring
  • Tekstfelt

TDT4127 Programmering og numerikk

 • Gitt første gang høsten 2018

 • Midlertidig emne som undervises inntil alle 3-årig ingeniørutdanninger oppfyller krav, satt av FUS, om IKT-innhold for sivilingeniørgraden

 • Målgruppen er masterstudenter ved tekniske fag som tidligere har hatt mindre enn 5 studiepoeng med programmering i sine tidligere bachelorstudier

 • Undervises i samarbeid med TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs

 • Det er et «praktisk» emne med mål om å opplyse studentene om ulike metoder innen numerikk

 • Det legges vekt på implementasjon av metoder med et minimum av teoretisk bakgrunn

 • Består av 1/3 numerikk og 2/3 programmering

 • Se også notatet fra Torbjørn Ringholm wikisiden

Oppgavetype: dra og slipp

Kandidaten Læreren

Oppgavetype: flervalgoppgave

Oppgavetype: fyll inn tekst/tall/matematikk

Oppgavetype: langsvar

Oppgavetype: nedtrekk

Oppgavetype: paring

Oppgavetype: sammensatt

Oppgavetyper støttet i Inspera som har blitt brukt ved IMF