HOME to http://folk.ntnu.no/krill

GEOLOGI  INNFØRING TGB4100
NTNU  Høst 2007

Faglærer: Professor Allan Krill        Email: krill@ntnu.no
                     mobiltelefon: 91897197 eller kontor 73594803 som overføres til mobil ved ikke svar.  Ring eller send SMS når som helst.
                     Studenter bør lagre dette mobilnummeret i tilfelle spørsmål (f.eks. usikker på oppmøtested),
                     eller krise (f.eks. du blir frakjørt av feltundervisningsbussen.)

Mål:  Målet er å lære om jorden - dens materialer og utvikling - for å gi økt perspektiv om ufornybare geologiske ressurser og geologiske konsekvenser av menneskelig aktivitet.  Emnet gir samtidig det nødvendige grunnlaget for videregående og mer anvendte geologifag.

Innhold:  Jordens struktur, mineraler og bergarter.  Dannelse og deformasjon av bergarter, havbunn, og kontinenter i forhold til global platetektonikk. Forvitring, erosjon, vannets kretsløp, sedimentasjon, stratigrafi.  Jordens geologiske utvikling gjennom geologisk tid.  Norges geologi.

Pensum:      1.  Earth, Portrait of a Planet, second edition. Marshak
                    2.  Geologisk kart "Norge med havområder" NGU
                    3.  Utleverte materialer og egne notater fra geologiske øvinger og feltøvinger.

     Anbefalt tilleggsutstyr :   Lupe eller billig forstørrelsesglass, ca.10x  (for å se på nydekige men bittesmå mineraler i bergarter)
     Ordliste: diverse engelsk-norsk ord  finner du her
     Geologi-leksikon ("Geoleksi"), for å søke geologisk begrep på norsk.

Forelesninger:   Auditrium S3 onsdager kl.1015-12 og torsdager kl.1215-14 .
   (Faget starter med første forelesning, onsdag 29.august kl 1015. Møt med læreboken.)
                Forelesninger er ikke obligatoriske, men hensiktsmessig. De er hovedsakelig en norsk presentasjon av de viktigste delene av pensum.
                Det anbefales at den amerikanske læreboken (Earth, portrait of a planet) tas med til alle forelesninger.
                Studieguide etter hver forelesning finner du her.     (Fra 2006)

Øvinger 2 timer/uke (Ikke de ukene der det foregår ekskursjoner eller prøve.)
                 Øvinger gir erfaring med bestemelse av mineraler og bergarter (se liste),  bruk av geologiske kart, profiler og kompass, bruk av pensum.
                 Øvinger foregår på mandag, enten som feltekekskursjon eller som prøve 1,2,3 eller som klasseøving etter avtale.
                 Innlevering og godkjenning av øvinger er obligatorisk, men ikke helt strengt.   Det anbefales å ha en lupe og pensum med til øvingene.
                 "Arbeid i team" er teknisk betraktet som obligatorisk øving i dette emne, men er ikke pensum og har ikke karakterbetydning.

Feltøvinger 3 heldagsøvinger obligatorisk (avgang fra "Geologi" på kart over Gløshaugen)
Lørdag og søndag starter kl.915, slutter kl 17. Mandag starter kl.1015, slutter kl. 18.
Påmeldingsliste for ekskursjoner.
        1. (retning sør, sedimentære og magmatiske bergarter) Gauldalen til Støren  (lørdag 01.sept. eller søndag 02.sept. eller mandag 03.sept)
        2. (retning øst, kartlegging)   Frosta - Tautra  (lørdag 15.sept eller søn.16. eller man.17.sep.)
        3. (retning nordvest, metamorfe bergarter)   Orkanger - Selva  (lørd.29.sept eller sønd.30.sept. eller mand.01.okt)

Karaktergrunnlag i emnet: :
Semesterprøve 1 mandag 10.sept. kl 1215-13 Auditorium R1 (teller 10%)
Semesterprøve 2 mandag 08.okt. kl 1215-13 S6 onsdag 10.okt. kl 1115-12 Auditorium F1 (teller 20%)
Semesterprøve 3 mandag 05.nov. kl 1215-13 Auditorium S6 (teller 20%)
Semesterprøve 4a kl 900-945, 4b kl 1015-1145 mandag 03.des. Auditorium S3 (dato på stud.web er feil!) (4a teller 20% og 4b 25%)
Muntlig eksamen tirsdag 04.des. (3 minutters varighet, tidsplan kunngjøres senere) (teller 5%)
Går du glipp av Semesterprøve 1, 2, eller 3, kan du ta den mandag 03.des. fra kl 800-845.
(Her kan du lese semesterprøver fra 2006:   Prøve 1.   Prøve 2.   Prøve 3.   Prøve 4a.   Prøve 4b.)


HOME to http://folk.ntnu.no/krill