Geologisk ekskursjon til Røros, Røragen, Feragen
Kaledonsk fjellkjededannelse og -kollapse

    påmelding til: Allan.Krill@geo.ntnu.no        mobiltel: 918 97197 

Pensum (ikke nødvendig å lese på forhånd):
                Holmsen, Å 1963: On the tectonic relations of the Devonian complex of the Røragen area, East Central
                   Norway.  Norges Geologiske Undersøkelse 223, 127-138.
                Roberts, D. 1974: Sedimentary, tectonic and metamorphic features of the Devonian of Røragen, Sør-
                   Trøndelag. Norges Geologiske Undersøkelse 311, 89-91. (3 sider)
                Rui, I.J. 1981: Brekken, berggrunnsgeologisk kart 1720 II M 1. 50 000.  Norges Geologiske
                   Undersøkelse.
                Norton, M.G, McClay, K.R., Way, N.A. 1987:  Teconic evolution of Devonian basins in northern
                   Scotland and southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 67,  330-333.  (kun 4 sider)

Ha med varme klær, fjellstøvler.

0815 - 1045  Geologisk institutt, NTNU, Trondheim
        Kjøring Trondheim-Støren-Røros, med noen få geologiske stopp

1045 - 1145  Røros sentrum
        (60 min.handel/sightseeing)

1215Botnlia ved Aursunden Lerbekken parkeringsplass

1200 - 1630  Røragen devonfelt og sidebergartene
                   8 km geologisk fjelltur/kartlegging  med 200 m stigning.  (Ha med fjellstøvler, hammer, lupe)

        Lerbekken  Psilophyton fossiler (primitive landplanter)
                          Silur Rørosskifer ("basement" til devonbassenget)
                          Basalkonglomerat på vinkeldiskordanse (deformert?)
                          Leirskifer og konglomerat (devonsk deformasjon?, foldning?, foliasjon?)

        Småberga  Ultramafitt med kromitt, asbest

        Myssmørbullen  Devonsk konglomerat og breksje (devonsk deformasjon? foldning?, foliasjon?)
                          Grenseforkastning (normal eller revers?)

        Tufsingsknippen  Metaarkose (Sætredekket), øyegneis (Risbergdekket)