Geologic Field Trip in the Oslo area 2006
Stratigraphy, orogeny, rift development
krill@ntnu.no
Fall semester 2006, Regional Geology, NTNU

Cartoon of the  mini-bus

Friday 8.September- Sunday 10.September 2006
Allan Krill  tel: 91897197
Reference materials:
Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser,  Johannes A. Dons, 1996.
Berggrunnsgeologisk kart over Norge 1:1 million. Sigmond et al. NGU 1984
Bergrunnskart/Geological map Asker 1:50 000

Friday  Jotulhogget, sparagmites, late Precambrian tillite
leave NTNU, Trondheim at 900.   Drive to Alvdal & Jutulhogget: sparagmitter, katastrofal nedtapping av pleistocen Nedre Glåmsjø.   Arrive Oslo in the afternoon.

Below is a list of stops, with references to:
Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser,  Johannes A. Dons, 1996.

Denne 2-dagers Osloekskursjon er bygget på en ekskursjon ledet av J.A. Dons i 1989 og 1990.
Første dagen får vi kjennskap til hele stratigrafien, og ser viktige deler av etasje 1,2,3,4,5,7,10, Asker gruppen, og permisk lavastratigrafi.  I tillegg ser vi kaledonske fold- og skyvestrukturer, og permiske forkastninger.
Andre dagen ser vi deler av den samme stratigrafien, nå involvert i kontaktmetamorfose, og blir kjent med noen intrusive bergarter og strukturer.

Saturday    Stratigraphy: Precambrian, Cambro-Silurian, Carbo-Perm
1.1 Slemmestad, Bødalen idrettsplass (etasje 1,2 basalkonglomerat, stopp 1, s. 99)
1.2 Slemmestad center: (et. 1,2 again)
1.3 Slemmestad, apartment driveway (graptolite shale of et.3 see lok. 6, s. 102-104)
1.4 Statoil gas station (et.3, orthoceras limestone and trilobites)
1.5 Slemmestad, Bjørkåsholmen (et.3, lok.7, s.102-104)
1.6 Ordovician bentonite clay layer.
1.7 Kalvøya (et.5b, dikes, kalksandstein, lok.1, 2, s.106)
1.8 Gjettum (et.7, pentameruskalk, s. 133-5)
1.9 Hauger trikkholdeplass, Kolsåsbanen (et. 10, Ringerike sandstein, lok. 9, s. 140)
1.10 Kolsås vest siden (Asker Gp. konglomerat)
1.11 Einåsen via Paal Bergs vei Gommerudstien (hornfels, B1, RP1 lavaer, s. 155)
1.12 Krokskogen, Ringeriksveien (RP lavaer og permiske sandsteinslag, s. 49)
1.13 Østerås (Ringgangen til Bærums kaldera)
1.14 Fossumveien, Ringgangen/kaldera

Sunday   Perm intrusjoner og kontaktmetamorfose
2.1 Oslo Politihuset (Åkerbergveien 4) (alunskifer, permisk lagergang, forkastning, fig. 32)
2.2 road to Grefsenseter (hornfels, kontaktmetamorfose, stopp 2 s. 180)
2.3 Grefsenåsen (plutonsk kontaktforhold, kontaktmetamorfose, s. 181)
2.4 Årvollveien / Stig steinbrudd (plutonsk kontaktforhold, s. 183-185)
2.5 "Gamle Hadelandveien" tursti ved Stig (granitt / porfyrisk granitt)
2.6 Romsås, Odvar Solbergs vei (diabasganger i granitt, stopp 2-3, s. 187)
2.7 Sverre Iversens vei - Røverkollen (gamle bygningsteindrift, stopp 4, s. 188)
2.8 Røverkollen (skarnmineralisering, stopp 5, s. 189)

Minibussen leaves from RÝverkollen (Grorud) ca. kl. 13.30
2.9 Moelven brygge - tillite of "Snowball Earth"
Trondheim kl. 22.00.