GEOLOGI INNFØRING TGB4100         Høst 2006   Allan Krill

Ekskursjon 4-5
Fosen (Rissa - Ørlandet)

Statoil tankanlegg i Fagervika.  Hulrom i fjell.  Fagfelt Ingeniørgeologi fjell.

Trolla/Texaco.  Nedlagt steinbrudd i trondhjemittisk gneis.

Klementsaunet.  Finkornet meta-trondhjemitt med granat-krystaller.

1. Flakk fergekai   Havskorpe:  Diabasganger i grønnstein. (kl.745 overgang ca.25 minutter)

2. Rørvik fergekai.  Granatvekst i amfibolitt.

3.(?) Granat glimmerskifer

Rissa skredlokalitet   Spor etter raset 29.april 1978.

Reinklosterruiner (kirkelig "fossil" fra middelalderen)

Botnen/Trondheimsfjord.  Marmorforekomst - diskutert som fremtidig steinbrudd.

Leira.  Område ødelagt av "tsunami" etter Rissa skred

4.(?) Meta-arkose (husk ekskursjon 3)

Avkjøring til Malm.  Grovkornet øyegneis (husk ekskursjon 3)

5. Krinsvatnet.  Gneis med sterk horisontal NØ-SV strekning

6. Nyseter Kalkmølle steinbrudd.  Foldet og NØ-SV-strukket marmor

7. Døsvik småbåthavn.  Devonsk konglomerat, siltstein, sandstein.  Psylophyton plantefossiler.

8. Leberen.  Granitt i steinbrudd (sprø deformasjon, ikke duktil deformasjon i granitt)

9. Uthaug  Granittiske ganger i ordovisisk gneis.

10. Austrått fort.  Devon konglomerat.

Austrått herregård.  Omvandlete sedimenter (konglomerat/sandstein)..

11. Austrått småbåthavn.  Grønn forkastningsbergart, antagelig dannet av sandstein og konglomerat.

12. Botngård veiskjæring  forkastningsbergarter av konglomerat og gneis, med kalkspat drypstein fra tertiær og sepula fossiler fra kvartær.

Rørvik fergekai. (kl.17.50)       NTNU-Gløshaugen,  kl.18.40