Geologisk ekskursjon til Oppdal (Dovrefjell - Trollheimen) 2005
Stratigrafi, metamorfose og deformasjon internt i orogenen

Høst-semester 2005, Regionalgeologi, NTNU
    påmelding til: Krill@ntnu.no        mobiltel: 918 97197
Reise med minibuss.
           Populærgeologisk artikkel om Trollheimen og Dovrefjell
           Tectonics of the Oppdal Area, central Norway (with Erik Larsens oversettelse av en artikkel fra 1980)
           Geological map of the area by NGU.
Day 1
0815 NTNU, Trondheim         Kjøring Trondheim-Støren-Oppdal Oppdal sightseeing, butikk

Vang gravhauger arkeologi for nå- og fremtiden
        Grønn lav-grads metamorfe sedimenter av Trondheim Dekkekompleks, Størendekket

Lønset (stop 4.1).  Grense mellom metaakose (Åmotsdal-enhet),  prekambrisk gneis (Lønset-enhet)

Holberget kabelbrua (stop 4.2).   Krysskjiktet metaarkose i foldnese (Åmotsdal-enhet)

Morken (stop 4.4) Basalkonglomerat (Åmotsdal unit)

Svarthaugen bekk med rapakivi rullestein (Risberget Nappe)

Drivdalen. Kyanitt i retrogradert granatglimmerskifer og amfibolitt. (Blåhø Nappe)

Kongsvold and area to the west, Muskox and garnet-bearing amphibolite and schist of the Blåhø Nappe.

Kleivan (stop 4.6).  Rapakivi Nappe øyegneis, ultramylonitt, anortositt (Risbergdekket), grense til meta-arkose (Sætredekket)

Magalaupet.  Øyegneis (Risbergdekket), diverse aktiviteter

Middag og overnatting ved Driva Kro og Steinsenter
Day  2
Oppdalskifer steinbruddene (stop 4.7, 8)  (Sætredekket).  Diabasganger, deformasjon.

Fylkesgrensa parkeringsplass (stop 4.3).  Øyegneis, diverse gneiser av Risbergdekket

"Zebra-rock" (strongly deformed metaarkose and metadiabase dikes, Sætra Nappe)

Litldalen garnet-bearing schist/gneiss, pegmatitic granite, ultramafite (Blåhø Nappe)

Ferge   Rykkum - Kvanne (avganger på 15, 45)

Holtsætra (stop 8.4) Vinddøldalen (nordlige Trollheimen)     Gabbro-eklogitt (Lønset unit)

1900  Retur til NTNU Trondheim