Home: http://folk.ntnu.no/krill/utstilling.htm

Montre 1 prøver

antimonglans (stilbitt) Japan
antimonglans Kremnitz Tjekkoslovakia
auripiment orpiment Iran
axinitt Kongsberg
axinitt kalkspatt Kongens gruve Kongsberg
barytt Nordre Vinoren Kongsberg
blyglans Beuthen Schlesien
blyglans sinkblende Joplin Missouri USA
bournonitt Rhinpreussen Tyskland
desmin Fiskelos Kongsberg
fahlband Kongsberg
fluspatt Kongsberg
flusspatt tungspatt Kongsberg
grafitt Sortland
gull Australia
gull Romania
harmotom Kongsberg
harmotom og stilbitt Kongsberg
heteromorphitt Pribram Tsjekkoslovakia
kalkspat (skiferspat) Kongsberg
kalkspat gang med grense av stelleritt Kongsberg
kalkspat svovelkis Kongsberg
kalkspatt flusspatt Kongsberg
kalkspattkrystaller tråd sølv
kopper gedigen Dalen Telemark
kopperkis Ems Tyskland
kopperkis Littlefeld Westfallen Tyskland
kullblende Kongsberg
kvarts albitt Kongsberg
kvarts fahlerts sinkblende pyritt Kapnikbanya Romania
magnetittkrystaller kvarts Brazilien
markasitt Hanover Tyskland
meteoritt jernmeteoritt Mexico
meteoritt, steinmeteoritt, hypersthen kule chondrit, 136g, Bjurböle Finland 12.mars1899,  kl.22.30
meteoritt Lofstad på Tromøy Aust-Agder 9.april 1950, ca. kl.15
meteoritt jernmeteoritt octaedrit, Bethany (=Goamus Farm) falt før 1836 i Great Namaqualand, S.V.Afrika
meteoritt modell av steinmeteoritt, kondrit, 294g, falt 21.09.1949 i Beddgelert Wales
meteoritt steinmeteoritt, hvit hypersthen-chondrit, 218g, falt 3.02.1882 kl.16,  Mocs Rumenia
molybdenglans Gaupe gruben Landvik sogn Grimstad
realgar Felsobanya Romania
sinkblende kalkspatt Leadhills Scotland
sinkblende lys Kongsberg
sølv(krystaller) Gottes Hülfe Kongsberg
sølv(krystaller) Kongens gruve Kongsberg
sølv(krystaller) Kongsberg
sølv(krystaller) flusspatt kalkspatt Kongsberg
sølv blad sølv Kongens gruve Kongsberg
sølv fyllings sølv kalkspatt Kongsberg
sølv fyllings sølv sinkblende flusspatt Kongsberg
sølv gitterkrystall Samuel gruve Kongsberg
sølv kalkspattgang Kongsberg
sølv mose sølv Gottes Hülfe Kongsberg
sølv mose sølv Kongsberg
sølv mose sølv Kongsberg
sølv plate sølv Gottes Hülfe Kongsberg
sølv plate sølv Kongsberg
sølv plate sølv kalkspatt Gottes Hülfe Kongsberg
sølv sølvglass Kongsberg
sølv tråd sølv Kongsberg
sølv tråd sølv Samuel gruve Kongsberg
sølv tråd sølv gitterkrystaller Kongsberg
sølv tråd sølv kalkspatt svovelkis Kongens gruve Kongsberg
sølv utfylling sølv kalkspatt Kongens gruve Kongsberg
svovel Sicilia
svovel Sicilia Italia
svovelkis Kongsberg
svovelkis Romania
svovelkis Zalatna Romania


Home: http://folk.ntnu.no/krill/utstilling.htm