Mauren
  Liten?
  Jeg?
  Langtifra.
  Jeg er akkurat stor nok.
  Fyller meg selv helt
  på langs og på tvers
  fra øverst til nederst.
  Er du større enn deg selv kanskje?

    av Inger Hagerup (1905-1985)The Ant
  Little?
  Me?
  Far from it.
  I am just large enough.
  Fill myself completely
  lengthwise and across
  from top to bottom.
  Are you larger than yourself maybe?

    by Inger Hagerup (1905-1985)
      (translated by Allan)


HOME to http://www.ntnu.no/~krill