10 000 år gamle skjell-fossiler kan samles
på Sverresborg og Moholt!

Fossiljakt i Trondheim

Allan Krill
mai 1999/2000

Gå på fossiljakt!  Klikk her for å se et bilde av fossiler som er blitt funnet ved Sverresborg.
Gravemaskiner er stadig på farten og det graves bestandig i marin leire i Trondheim.  Denne blå-grå leiren er ca. 10 000 år gammel, fra tiden da Trondheimsfjorden lå ca. 175 meter høyere enn i dag.  Egentlig var det slik at havnivået var omtrent slik som i dag.  Det var landet lå ca.175 meter lavere.  Landet over hele Norden ble presset ned av 3000 meter med tung isbreis, og da isen smeltet bort ble lavtliggende landområder oversvømmet, før kontinentet fikk tid til å heve seg igjen.  Denne hevningen fortsetter i dag, men bare med ca. 3 millimeter hvert år i Trondheim.

Ved utgravinger er det hauger med leire som er blitt gravet ut, og i disse kan du finne skjell som ligger løs på overflaten og kan bare plukkes opp.  Fossilene er som regel små og hvite, og lett å kjenne igjen.  De er blitt nesten perfekt bevart i de oksygen-fattige leirmassene.  Bare fargen har de mistet.  (Fossiler finnes skjelden i grus eller sand, fordi tilgang til oksygen fra rennende grunnvann gjør at skjell-fossilene i sand blir oppløst og borte.)

For tiden er det slike leirhauger ved Sverresborg.  Leiremassene som ble gravet opp ved bygging av kjelleren til Folkemuseets nye bygning, er lagret tvers over veien, opp mot Byåasen Butikksenteret.  Også kan du finne fossiler i leirmassene som er gravet opp på Moholt (i forbindelse med boligbygging) og på Kystad boligfelt.

Til neste sommer er akkurat disse leirehaugene kanskje fjernet eller overvokst med gress, slik at fossilene vil ikke kunne samles på disse stedene.
Så ta turen nå til helgen og se hva du finner!

Eksempel på en slik klassetur:  http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=r99014421&base=FORSKPUB&bibk=a


Mer om  Trondheims geologi :  http://www.ntnu.no/~krill/

Mer om Norske fossiler:
Opplysning om fossiler  ved Paleontologisk Museum i Oslo

Utstilling med fossiler:  http://www.toyen.uio.no/palmus/galleri/