Ekskursjoner / Field trips

Anbefalt lesning før geologiske ekskursjoner:
Keiserens nye klær  av H.C.Andersen

Recommended reading before geological field trips:
The Emperors New Clothes  by Hans Christian Andersen