Geologi innføring
Ekskursjon 5   Høst 2001
Berggrunnsgeologisk kartlegging ved Korsvika,
og besøk til NGU

Denne ekskursjon gjøres på egen hånd, helst i godværet på en ukedag (ikke helg).  Hvis det ikke er sol den dagen du planlegger turen, synes jeg at turen bør utsettes.   Korsvika er et friluftsområde langs Trondheimsfjorden (like nordvest for "Lade" på dette kartet).  Du kommer lettest fram med sykkel.  Alle skal bruke et par timer med å kartlegge bergartene ved Korsvika.

På samme turen skal dere stikke innom Norges geologiske undersøkelse (NGU), som er litt lenger nord på Lade (like nord for "Østmarka" på dette kartet).  NGU stenger kl 15.30 hverdager.  Dere kan se på NGUs utstilling av bergarter i inngangspartiet, og besøke det geologiske biblioteket, som er åpen for publikum.  NGU er det sentrale institusjonen for geologi i Norge, og er hjelpsom med salg og gratis utdeling av geologiske kart og opplysning.

Kartet som dere skal bruke under berggrunnsgeologisk kartlegging kan skrives ut herfra.
På Korsvika er det hovedsakeling to bergarter: metatrondhjemitt (gneis) og metabasalt (grønnstein).  Det holder med to fargeblyanter.

Kartet skal vise sterk farge for dine egne observasjoner, og veldig svak farge for tolkninger.  Grensene mellom bergartene skal tegnes med vanlig blyant.
Dine obervasjoner skal numereres som lokalitetsnummer (1, 2, 3,) på kartet.  Karlegging blir fra fjorden til de første gatene.  Det skal ikke kartlegges i boligstrøket, fordi det er nesten ingen blotninger der..  Det skal ikke klatres i kippene: der er det for farlig for vanlige geo-studenter.

Sammen med kartet skal det leveres:

Lykke til!  Jeg håper at dette blir en trivelig oppgave, i solen.
Har du spørsmål, ta kontakt, enten på email eller mobil (91897197)
Allan Krill

(Min beskrivelse av Korsvika for skoleklasser ligger her på nettet, men det er ikke forventet at dere leser dette.)