GEOLOGI INNFØRING SIG0501
Høst 2001   Allan Krill

Ekskursjon 2 (retning nord)
Fosen (Rissa - Ørlandet)
kl. 10.10-18.10  mandag, tirsdag (ikke 10.15,  pga. ferge!)
kl. 8.55 -17.00 onsdag (ikke 9.15,  pga. ferge!)

Påmeldingslister her.
lokaliteter/emner fett skrift viser der vi går vi ut av bussen:

1. Statoil tankanlegg i Fagervika.  Hulrom i fjell.  Fagfelt Ingeniørgeologi fjell.

2. Trolla/Texaco.  Nedlagt steinbrudd i trondhjemittisk gneis.

3. Klementsaunet.  Finkornet meta-trondhjemitt med granat-krystaller.

4. Flakk fergekai  (kl.10.45 mandag / tirsdag,  9.35 onsdag).  To diabasganger i grønnstein.

5. Rørvik fergekai.  Granater i gneis.

6. Rissa skredlokalitet (29.april 1978).  "Usynlige" spor etter raset.

7. Reinklosterruiner (kirkelig "fossil" fra middelalderen -- levde det bare monker og nonner i middelalderen?)

8. Botnen/Trondheimsfjord.  Marmorforekomst - aktuelt som fremtidig steinbrudd.

9. Leira.  Område ødelagt av "tsunami" etter Rissa skred

10. Avkjøring til Malm.  Grovkornet øyegneis (se ekskursjon 3)

11. Krinsvatnet.  Gneis med sterk horisontal strekning

12. Nyseter Kalkmølle steinbrudd.  Foldet marmor

13. Døsvik småbåthavn.  Devonsk konglomerat, siltstein, sandstein.  Psylophyton plantefossiler.

14. Leberen.  Aktiv steinbrudd i granitt (ikke gneis, fordi ingen foliasjon)

15. Uthaug  Granittiske ganger i prekambrisk gneis.

16. Austrått fort.  Devon konglomerat.

17. Austrått herregård.  Omvandlete sedimenter (konglomerat/sandstein)..

18. Austrått småbåthavn.  Grønn forkastningsbergart, antagelig dannet av sandstein og konglomerat.

19. Botngård veiskjæring  forkastningsbergarter av konglomerat og gneis, med tertiær dryppstein

20. Rørvik fergekai. (ferge til Flakk kl.17.15 / 16.05)

NTNU-Gløshaugen,  kl.18.10 /17.00