GEOLOGI INNFØRING          NTNU  Høst 2007
krill@ntnu.no        tel: (735)94803 / mob: 918 97197 (lagre nummeret i mobilen din, i tilfelle du blir frakjørt)

Ekskursjon 1
GAULDALEN (E6 mot sør)     ØYSAND - HOLEM - LUNDAMO - HOVIN - STØREN
Avgang fra "Bergmannen" statue utenfor Oppredningsbygning på Gløshaugen(se kart over Gløshaugen.)     Ha med:  Varme klær og solide sko.  Mat/drikke (spises på bussen?)  A4 mappe og papir, penn for notater.     Evt. kompass/fotoapparat   En hammer (murhammer, snekkerhammer, hvis du har.)         For en beskrivele av deler av denne turen   klikk her.

1. Øysand-strand.  Sedimenter:  stein, grus, sand av holocen alder.  Sortering etter kornstørrelse.  Sedimentære strukturer, sedimentær lagning.  Porøsitet, permeabilitet.  Blåskjell som potensielle fossiler.

2. Lera veiskjæring, Buvika.  Isskuringstriper, polering av fjellsiden ved isbrebevegelse av pleistocen alder (10 000 år).

3. Vigdal veisjæring, Buvika.  Marin leire av pleistocen alder.  Avsatt før landhevning etter siste istid.

4. Holem grustak, Melhus.  Grus/sand ved øvre marin grense (ca. 180 m.o.h.) av pleistocen alder.  Sedimentære lagning, kjemisk forvitring av enkelte rullestein, sementering/litifisering pga. rust.

5. Sokna, Lundamo.  Konglomerat og sandstein av ordovicisk alder.  Fullstending litifisering med kvarts sement.

6. Lundamo, Bautastein ved banken.  Konglomerat med fossil korall og snegle.

7. Vollagjerdet, Hovin.   Ordovicisk konglomerat/sandstein.  Betydning av sedimentære lagning.

8. E6 Hovin.  Ordovicisk leirskifer/siltstein.  Småskala intern deformasjon i forbindelse med storskala folding.  Dannelse av kalkspat ved siden av pyrittkrystaller.  Kalkspat smørt ut langs glideplanene i sedimenære lagning.

9. Gaula elv ved Gulfoss bru.  Samling av pyrittkrystaller.  Forskjell mellom S0 og S1.  Elvestrand, stein, grus og sand og sedimentære strukturer.

10. Hovin.  Merke etter flom (24.august 1940). (evt. utgår pga manglende busssnuplass)

11. Høyt over Hagatunnel/bru.  Vulkansk bergart.  Putelava, grønnstein. 

12. Ved E6 Hagatunnel/bru.  Fjellsikring, bergbolter, sprøytebetong.

13. Gauldalen raslokalitet (år 1345).

14. Folstad steinbrudd.  Plutonsk bergart (trondhjemitt). 

15. Veiskjæring langs veien like øst for trondhjemitt steinbrudd.  Foldet glimmerskifer/fyllitt.  Fin-kornet trondhjemitt-ganger.

16. Folstadveien, veiskjæringer.  Unge trondhjemitt-ganger (432 Ma),  gamle foldete ganger (482 Ma?).  Foldning av S1 og dannelse av S2 i glimmerskifer.  Kjemisk forvitring av fjell.  Dannelse av rust, svovel og gips fra svovelkis.  Veitunnel.