Introduksjon

På denne siden presenteres et elæringsopplegg for kurset PK6017 - Risikoanalyse. Opplegget baseres leksjoner hvor både teori og eksempler presenteres. Leksjonen avsluttes med øvingsopgaver.

Menyen til venstre benyttes til å navigere mellom leksjoner, og innenfor hver leksjon. I hovedvinduet til høyre på skjermen presenteres innholdet i kurset. Øverst er det en rad med knapper for å bla mellom avsnitt for hvert tema. Helt øverst til høyre er det knapper for hver bokstav i stikkordsregisteret.

Dersom du oppdager at noen av lenkene ikke virker er jeg taknemmelig for å få beskjed om dette, og skal forsøke å rette opp så raskt som mulig. Andre kommentarer mottas også med takk. Vennligst presiser hva problemet er, f eks hvilken leksjon du arbeider med, og hva problemet består i.

Trondheim, august 2023
Jørn Vatn