Vad är Tracker?

Tracker är ett gratis videoanalys och modelleringsverktyg som är baserat på Open Source Physics (OSP) Java framework. Tracker är speciellt designat för att användas inom undervisning i fysik.

Fokus för denna sida ligger på videoanalys, men modelleringsmöjligheterna möjliggör ytterligare en dimension. Förhoppningsvis kommer mer om modellingen att komma ihär i framtiden.

Installera och använda Tracker

För att använda Tracker måste du ha Java 1.5 eller högre för att köra programmet i Windows och Linux, på Mac OS X krävs minst Java 1.6.

Tracker finns för närvarande inte i Norsk version, dansk finns, men en översättning är på gång.

Om du inte använt Tracker tidigare, finns en Help Getting Started där en guide för nybörjaren finns. Hjälp finns även inbyggt, online help, eller som nedlastningsbara pdf filer på engelska.

Vi har även skapa instruktionsvideos, där du får en genomgång av de viktigaste funktionerna i Tracker och hur du använder dom. (OBS på videon används en tidigare version av Tracker, så skärmen ser lite annorlunda ut jämfört med den senaste versionen)

Del 1. Starta Tracker, importera video och markera manuellt.

Del 2. Använda autotracker-funktionen.

Del 3. Använda analysfunktionen i Tracker.

Del 4. Modellering med analytical particle model i Tracker.

Del 5. Modellering med dynamical particle model i Tracker.

 

 

 

 

 
Hämta Tracker!

Tracker kan lastas ner från programmets websida. Då programmet är java-baserat fungerar det på olika platformar. Det finns möjlighet att lasta ner en gratis Tracker 4.0 installer, som finns för Windows , Mac OS X och Linux. Denna installerar hela programpaketet som behövs.

 

Experiment och Videos

Det följer med ett antal experiment videos vid installationen. Men det är även möjligt att lasta ner dessa separat (se Trackers websida).

Det är även möjligt att hämta videos från Doane College Physics Video Library.

Vi kommer att bygga upp ett bibliotek med videos som kan användas för analys i Tracker. Biblioteket kommer att dels bestå av enkla försök som det är möjligt för er själva att spela in, dels av försök som inte är så enkla att själva spela in. De senare kommer vi att ha ett större antal av. Detta för att få en variation. Videobibliotek.

 

Artiklar om Tracker

Som en introduktion till Tracker har vi skrivit några artiklar som ligger tillgängliga här:

Videoanalys i fysiklabben

Gravitationskonstanten på månen.

Videomodellering.

Solfläckar.

 

Uppdaterad senast 02-Feb-2012av Jonas Persson