ST2101 Stokastisk modellering og simulering, våren 2008

Beskjeder (nyeste først)

13.6: Sensuren.

30.4: Muntlig presentasjon av hvert enkelt prosjekt og påfølgende spørsmålsrunde med hver enkelt blir førstkommende fredag 2. mai, kl 10:15-12:00, rom 922, sentralbygg II. Overhead og projektor vil være tilgjengelig. Vi anbefaler bruk av vanlige transparanter, eventuellt kan de som ønsker det ta med presentasjonen på minne-pinne (usb) (pdf eller powerpoint-format) eller egen laptop eller sende presentasjonsfila til Jarle på e-post.

Oppgaven kan leveres per e-post (pdf-format) til Jarle.

28.2: Ta kontakt med Steinar eller Jarle (også R relaterte spørsmål) for veiledning.

28.2: Vi setter innleveringsfristen på prosjektene til onsdag 30. april og muntlig presentasjon av prosjektene 2. mai, kl 10:15-12:00.

28.2: Eksamen er nå flyttet til 27. mai. Det tar noe tid før offisielle planen oppdateres.

6.2: Prosjektene er fordelt. Se nedenfor.

6.2: Vi må flytte eksamen fra 19.mai til 27.mai. Dette forutsetter skriftlig samtykke fra alle eksamensoppmeldte. Stikk oppom Jarle Tufto, rom 1232, SII og skriv under.

1.2: Velg hvilken prosjektoppgave du ønsker ved å fylle ut skjemaet nedenfor innen neste tirsdag. Vi tar så sikte på å fordele prosjektene neste onsdag.

25.1:24.1: F.o.m. 1.2. blir forelesningene i auditorium VE1 rom 922 i Sentralbygg II.

8.1: Første forelesning i ST2101 delen (inkludert en kort orientering om kurset) blir fredag 18. januar, 10:15-12:00 i rom 1229 i Sentralbygg II (kontoret til Steinar)). Møt opp!

21.12: Dette kurset er satt sammen av siv.ing.-emnet TMA4265 Stokastiske prosesser (teller 50%) og en egen prosjektdel (teller 50%). Informasjon om ST2101 delen vil bli lagt ut på denne siden. Her er mer informasjon om TMA4265 (bl.a. tidspunkt for første forelesning).

Alle deler som teller 50% eller mer må være bestått jf. utfyllende regler for realfagstudet.

Kursansvarlige:

Øyvind Bakke, Steinar Engen, Jarle Tufto er ansvarlige for ST2201-delen av kurset.

Forelesningsplan, prosjektdelen:

Fredager 10:15-12:00.

18.1, 25.1: Steinar: Om diffusjoner og diffusjonstilnærmelser. Sted: 1229, SII.

1.2: Jarle: Simulering av stokastiske prosseser i R. Litt programkode. Sted: 922 i Sentralbygg II.

8.2 og 15.2: Øyvind: Bruk av LaTeX. Sted: 922, SII. For de som kjører Windows anbefaler vi miktex med WinEdt eller Emacs m/ AUCTeX som editor. Dette er lagt inn på de åpne datasalene. For en introduksjon til LaTex se her

Prosjektoppgaver:

Prosjekteroppgaver.
Torgeir AndaB
Jannike AuslandA
Erik Blystad SolbuC
Ida CaspersenE
Rune PettersenD
Helge Rud JordalF