ST2101 Stokastisk modellering og simulering, våren 2007

Beskjeder (nyeste først)

8.6: Her er endelig sensur.

11.5: Alle har fått bestått på prosjektet. Vi legger ut poengsummene her rett etter eksamen i siv.ing.-delen av kurset. Lykke til med eksamen!

7.5: Muntlig presentasjon av hvert enkelt prosjekt og påfølgende spørsmålsrunde med hver enkelt blir førstkommende fredag 11. mai, kl 1300-1500, rom 656, sentralbygg II. Overhead og projektor vil være tilgjengelig. Vi anbefaler bruk av vanlige transparanter, eventuellt kan de som ønsker det ta med presentasjonen på minne-pinne (usb) (pdf eller powerpoint-format) eller egen laptop.

4.5: Vi setter innleveringsfristen på prosjektoppgavene til mandag 8. maitirsdag 8. mai, kl 12. Lever oppgaven på instituttkontoret. Torsdag 10. mai, holder så hver enkelt en muntlig presentasjon av sitt prosjekt i plenum. Overhead/prosjektør vil være tilgjengelig. Fredag 11. mai, vil vi så ta en uformell spørsmålsrunde med hver enkelt. Sted og klokkeslette kommer snart. Gi beskjed om noe av dette ikke skulle passe.

5.2: Da er prosjektene fordelt ved hjelp av en algoritme basert på simulated annealing. Oppdatering kl 15.48: Nå er det som står nedenfor det som algoritmen kom fram til.

Kristin Bekkelund Oskal C
Trygve Solstad E *
Jacob Kryvi D
Anne Hareid B *
Geir Hysing Bolstad L *
Helge Rud Jordal K *
Rune Pettersen J *
Ingvild A
Kristine Robertsen A 
Marianne Riksheim F
Anne Grethe Indeth I, H eller G *
dummy H
dummy G
Det er fortsatt mulig å bytte oppgave med dummy for de som har endret preferanser. Kommer tilbake med mer info om veiledning snart.

31.1: Legg inn prosjektønske innen førstkommene mandag 4. februar, kl 11:00fredag 2. februar kl. 14:00. Tilordning av prosjekt skal være klart kort tid etter dette.

17.1: Vi flytter forelesningene til rom 922 i SII fra nå av.

5.1: Dette kurset er satt sammen av siv.ing.-emnet TMA4265 Stokastiske prosesser (teller 50%) og en egen prosjektdel (teller 50%). Informasjon om ST2101 delen vil bli lagt ut på denne siden. Her er mer informasjon om TMA4265.

Første forelesning i for siv.ing.-delen mandag 8. januar kl. 12-14 i S1. Det er viktig å holde seg ajour i siv.ing.-delen av kurset.

Første forelesning i ST2101 delen (inkludert en kort orientering om kurset) blir i uke 3. Mer informasjon kommer.

Alle deler som teller 50% eller mer må være bestått jf. utfyllende regler for relfagstudet.

Kursansvarlige:

Øyvind Bakke, Steinar Engen, Jarle Tufto er ansvarlige for ST2201-delen av kurset.

Forelesningsplan, prosjektdelen:

Onsdager 12:15-14:00, rom K24 922, sentralbygg II.

17.1, 24.1: Steinar: Om diffusjoner og diffusjonstilnærmelser.

31.1: Jarle: Simulering av stokastiske prosseser i R. Litt programkode.

7.2 og 14.2: Øyvind: Bruk av LaTeX. For de som kjører Windows anbefaler vi miktex med WinEdt eller Emacs m/ AUCTeX som editor. Dette er lagt inn på de åpne datasalene. For en introduksjon til LaTex se her

Prosjektoppgaver:

Mulige prosjekteroppgaver.

Velg hvilket prosjekt (A-K) du ønsker å jobbe med i prioritert rekkefølge her. På prosjektene A, C/D, E/F, H/I og J/K kan to og to studenter jobbe sammen (men dere må levere separate prosjektoppgaver). Hvis du ønsker dette kan du godt indikerere hvem du eventuellt ønsker å samarbeide med nedenfor.

Ditt navn:
Din e-post-a dresse:
1. prioritet:
2. prioritet:
3. prioritet:
Eventuell samarbeidspartner: