Undervisning og faginformasjon

Aktuelle lenkjer til Energi-sider     Forbrenning/turbulens

Energiforvaltning og -teknologi (våren)

Varme- og forbrenningsteknikk (våren)

 

Forbrenningsfysikk (PhD-fag, våren)

 

Termodynamikk 2 (våren)

 

Eksergianalyse (PhD-fag, hausten)

 

Turbulent forbrenning (Tema, hausten)

 

Programråd for Energi og miljø


Sist endra 31. oktober 2008
Ivar S. Ertesvåg HEIMESIDE