Oppatt, til historie/ættegransking

Gardar og sokn på Nøre Sunnmøre
-- eit oversyn, ved Ivar S. Ertesvåg


Lagt ut 5.juli 2013, sist endra 11. juli 2016
Dersom du finn feil eller har andre innspel/framlegg, ta kontakt.


Sokn på 16-, 17- og 1800-talet  (hovudsokn, anneks, anneks):
Haram, Vigra (Roald)

Borgund, Vatne, Skodje
Skodje og Vatne eige prestegjeld 1858
Ålesund eige prestegjeld frå 1858 (by frå 1848)
Giske sokn (Godøy, Giske, Valderøy) i Borgund prg. frå 1898

Ørskog, Sykkylven

Stranda, Stordal

Norddal, Sunnylven, Geiranger (kapellsokn)
 


Gardar i kvart sokn
Lista over gardar er laga frå matrikkelutkastet 1950, bortsett frå
Ålesund, som er henta frå Norske Gaardnavne bd.13, Borgund

Haram
(sør på og ved Harøya; overført til Sandøy sokn 1965:)
1, Myklebost
2, Yksnøen
(på Fjørtofta:)
3, Fjørtoft
4, Otterlei
(på Skuløya/Flemsøya:)
5, Ura
6, Nogva
7, Rogne
8, Longva
9, Flem
(på Haramsøya:)
10, Ulla
11, Ausnes
12, Myskja
13, Åkre
14, Haram
(på Lepsøya:)
15, Hellevik
16, Sæter
17, Kjerstad
18, Farstad
19, Rønstad
20, Lausund
21, Lauken
(på fastlandet, Hildrestranda:)
22, Skjelten
23, Hurlen
24, Hildre
25, Myren
26, Alvestadreiten
27, Alvestad
28, Synnaland
29, Årsund


Vigra
(øya:)
1, Roald
2, Molnes
3, Rørvik
4, Blindheim
5, Røsvik
6, Synnes
7, Gjøsund


Vatne
(inst i Grytafjorden:)
70, Klokset
71, Vasset
72, Tenfjord
73, Eidsvik
74, Fagerli
75, Hagen
76, Slyngstadli
77, Slyngstad store
78, Slyngstad lille
(Brattvåg/Samfjorden:)
79, Håvik
80, Skulstad
81, Remme
82, Bjørløkke
83, Ringstad
84, Helland
85, Skor
(Vatnefjorden:)
86, Skorbreivik
87, Strand,ytre
89, Strand indre
90, Fanneløp
91, Bjørnegoten
92, Ertesvåg, Ertresvåg
93, Grøt
94, Os
95, Osgoten
96, Vatnehol
97, Vatne
98, Kroksæteren
99, Hatlehol
100, Vatne-Ødegården
101, Bakken
102, Ulvestad
103, Hofset
104, Nybø
105, Orvik
106, Helle
107, Hannibalsøen
108, Tennøen
(Vestrefjorden:)
109, Langset
110, Vestre
111, Birkevold
116, Eik
(sør på Midøya, Dryna; til Sør-Aukra/Otterøy sokn 1965):
112, Gangstad
113, Drynjesund
114, Drynjesundhaugen
115, Drynen
117, Hogset
118, Ramsvik
 


Borgund
(sør på Uksnøya, mot Storfjorden:)
190, Hesseberg (overført frå Skodje 1915)
1, Magerholm
2, Akslen
3, Reitene
4, Austrem
5, Nedregoten
6, Emlem
7, Emlemsvåg
8, Røssevold
9, Eikeros
10, Hatlehol
11, Eikenosvåg
12, Ødegården
(vest på Uksnøya:)
13, Flisnes
14, Flisholm
15, Vegsund
16, Rabben
17, Blindem
18, Skytterholm
19, Blindemsnes
20, Breivik
21, Remvik
22, Spjelkaviknes
23, Spjelkavikgjerdet
24, Spjelkavik
25, Nedregården
26, Lillestølen
27, Prestsæteren
28, Vasstrand
29, Reite
30, Røset
31, Hatlen
32, Holen
33, Alvik
34, Ølsvik
35, Ølsvikfeten
36, Breivik
37, Nakken
38, Lerstad
39, Gåseid
40, Gåseidnes
41, Skuggeli
42, Skuggen
43, Borgund
44, Klokkersund
45, Ratvik
46, Grønvik
47, Hatlen ytre
48, Hatlen indre
49, Hatlevik
50, Aasse
51, Furmyr
(Humla og Tørla:)
52, Humlen
53, Humlekavlen
54, Tørlen
55, Gruen
56, Hanken
(Sula, frå aust:)
57, Kvasnes
58, Kongshaugen
59, Veibost
60, Reitehaugen
61, Solevågseidet
62, Leirvåg
63, Sunde
64, Solevåg
65, Bjørkevåg
66, Furnes
67, Karlsbakken
68, Vikene
69, Eikrem
70, Hjellen
71, Båtnes
72, Mauseid
73, Mauseidvåg
74, Rørstad
75, Korsnes
76, Blomvik
77, Valen
78, Tranvåg
79, Fiskergården
80, Ingebrigts gården
81, Våtmyr
82, Øvregården
83, Haugen
84, Vilhelmsgården
85, Davidsplassen
86, Størkerplassen
87, Djupvik
88, Vedde
89, Veddegjerdet
90, Vasset
91, Brathaugen
92, Holen
93, Holsfeten
94, Vågnes
95, Djuphavn
96, Salen
97, Havnen
98, Urvik
99, Fylingen
100, Kraaen
101, Jyliebøen
102, Kipperberg
103, Kipperholm
104, Kippervik
105, Hatholm
106, Storholm
107, Svinholm
108, Vasholm
109, Moldvær
110, Gåsholm
111, Stadsnes
112, Moldværsmyr
113, Sandvik
114, Kjellingset
115, Flesj
116, Kalvestad
(gnr.57-116 skilt ut som Sula kommune frå 1977)
(Heissa):
117, Slinningen
118, Heissen
119, Aasen
(Nørvøya mfl.:)
138, Gjerdet
139, Nørve Store
140, Larsgården
141, Kalvøen lille
142, Langøen
(Ellingsøya:)
143, Voldstad øvre
144, Voldstad nedre
145, Lorgen
146, Nes
147, Hov
148, Hovseidet
149, Grimstad
150, Grytebost
151, Slotsvik
152, Kvalstein
153, Myklebost
154, Svinøen
155, Sperre
156, Vik
157, Hagen
158, Bjørge
159, Bjørgeholm
160, Aarseth store
161, Stokke
162, Stokkereiten
163, Rot
164, Taftesund
(Fastlandet, nordsida av Grytafjorden:)
165, Kraaksethagen
166, Kraakset
167, Aarseth lille
168, Gjerset
169, Urkedal
170, Holmeseth
171, Gryten
172, Engeseth
173, Oggedal
174, Havnsund
175, Søvik
176, Gamlem
177, Gamlemshaugen
(øyar:)
178, Terøen
179, Buholm
180, Bjørnøen
181, Kalvøen store


Ålesund (bystatus og skild frå Borgund 1848)
120, Skarbøen
121, Skarbøvik  (frå Borgund 1923?)
122, Steinvaagnes
123, Drevik
131, Grimmergaard
132, Ystenes
133, Volsdal
134, Nørve lille
135, Tyskholm
136, Kollvik
137, Sørnes

Giske
(Godøya):
124, Godøen
125, Gjuv
126, Alnes
(Giske:)
127, Giske
128, Staurnes
129, Giske-Ødegården
130, Giskegjerdet
(Valderøya:)
182, Oksebåsen
183, Valderhaug
184, Jangaarden
185, Valderhaugstranden
186, Skjong
187, Hustruhavn
188, Ytreland
189, Gjøsundsæteren

Skodje
(Uksnøya, nordsida av Storfjorden-Solnørvika:)
1, Hesseberg (til Borgund 1915)
2, Heggebakke
3, Gudmundset
4, Nonsvik
5, Rabben
6, Nesvik
7, Honningdalsnes
8, Honningdal
9, Glomset øvre
10, Glomset nedre
11, Ytrevik
12, Indrevik
13, Valle
14, Håem
15, Solnør
(omkring Skodjevika:)
16, Apalvik
17, Skodjevåg
18, Fremrelien
19, Midtlien
20, Ytrelien
21, Skodje indre
22, Skodjereite
23, Skodje ytre
24, Skodje nedre
25, Berget indre
26, Berget ytre
27, Grindvik
28, Straumen
29, Flote
30, Svortehaugen
31, Svorte
(nordsida av Uksnøya:)
32, Saltkjelvik
33, Digernes
34, Vemøen
35, Indvik
36, Utvik
37, Natvik
38, Tyssebru
39, Mørkeset
40, Dyrøen
41, Høivik
(ved Brusdalsvatnet)
42, Rumpen
43, Reiekvam
44, Slettebakk
45, Brusdal
(nordsida av Ellingsøyfjorden:)
46, Mauren
47, Steinset
48, Støvset
49, Oksskar (Opskar)
50, Støråk
51, Leitet
52, Stette
(Engesetdalen:)
53, Nes
54, Fylling lille
55, Langnes
56, Fylling store
57, Brune
58, Øie
59, Storsæteren
60, Engeset store
61, Engset lille
62, Eikrol indre
63, Eikrol ytre
64, Grasdal
65, Beite indre
66, Beite ytre
67, Erstad
68, Stige
69, SkarØrskog
(Vaksvika/Amdam:)
1, Viset
2, Halvardsæteren
3, Hjelle
4, Hjellereite
5, Sæter
6, Hatlen
7, Sollien øvre
8, Sollien nedre
9, Reite
10, Vaksvik
11, Vestre
12, Jarskar
13, Skarbøen
14, Aamdaam
15, Gausnes
16, Lisetvik
17, Liset
18, Vold nedre
(Sjøholtbygda:)
19, Vold øvre
20, Giskemo
21, Haukås
22, Ørskog
23, Valgjerdmo
24, Gjerde
25, Bårdsgjerde
26, Lande øvre
27, Lande nedre
28, Sjøholt
  28.24 Steinholt
29, Egge
(Solnørdalen:)
30, Svartløken
31, Aksvold
32, Barlindbrekke
33, Braute
34, Solnørdalen
(Nordsida av fjorden:)
35, Li
36, Sjøholtstranda
37, Storvik
38, Apalset
39, Tysse
40, Langskipsøya
(Ramstad-Søvik; sør for fjorden:)
41, Ramstad
42, Svinset
43, Kråken
44, Nysæteren
45, Løset
46, Løkedalen
47, Melset
48, Klokk
49, Søvik nedre
50, Søvik øvre
51, Almskaret
52, Løset
53, Furnes
54, Løvold
(sørsida av Storfjorden)
55, Vinsnes
56, Rønes
57, Furstranden
58, Bjørnevik
59, Opsal
60, Sandvik
61, Kirkestein
(grn.41-61 til Sykkylven 1955)

Stordal
(vest for Storfjorden:)
59, Skjortnes
60, Korsedalen
61, Vihammer
62, Skotshals
63, Skottet
(Dyrkorn:)
64, Bjørknes
65, Fjeldet
66, Dyrkorn nedre
67, Lien
68, Ytresæteren
69, Fremsæteren
70, Ødegarden
71, Gjerde
72, Dyrkorn øvre
73, Indresæteren
74, Flåen
75, Stavnes
(Stordalen:)
76, Hove
77, Vinje
78, Bøsdalen
79, Kirkebøen
80, Kvammen
81, Midbostad
82, Øverbostad
83, Holt
84, Størheim
85, Mo
86, Josvold
87, Josvoldsæteren
88, Stavdal
89, Støle
90, Lianes
91, Alnås
92, Seljehaugen
93, Øverøie
94, Seljebotn
95, Langhaugen
96, Nakken
97, Telberg
98, Vad
99, Løset
100, Røiset
101, Røisetsæteren
102, Ekre
103, Trætteøie
(ved fjorden:)
104, Stordalsholmen m/Latøya
105, Holmhals
106, DjupdalenSykkylven
(Austsida av fjorden:)
1, Ørsnes
2, Fauske ytre
3, Fauske indre
4, Åsen
5, Hjelle
6, Høgreset
7, Grefstad
8, Eidem
9, Lyshol
10, Andestad
11, Aurdal
12, Kjemphol
13, Haugset [~,Høgset]
14, Aure
  14.16 Ullavika
15, Klokkarhaugen
16, Gjerde
17, Vik
18, Blindem
19, Tjønes
20, Tandstad ytre
21, Tandstad mellom
22, Tandstad indre
23, Straumegjerde
24, Straume
(Velledalen:)
25, Dravlaus
26, Velle
27, Hjortdal
28, Brøvold (Bruvoll)
29, Lade
30, Drotninghaug
31, Hole
32, Brunstad
33, Fet
(Vestsida av fjorden:)
34, Straumsheim
35, Riksemgjerdet
36, Riksem
37, Erstad
38, Stave
39, Sætre
40, Hellen
41, Ekornes indre
42, Ekornes ytre
43, Jarnes
44, Blakstad
(Sørsida av Storfjorden:)
45, Våtmyren
46, Tusvik
47, Tu
48, Svartebæk
49, Hatlemarken
(Hundeidvika:)
50, Kurset
51, Kursetgjerdet
52, Hovden
53, Myrset
54, Utgården
55, Midgården
56, Hundeid
57, Gjævenes


Stranda
(Liabygda:)
1, Groven
2, Kleberg
3, Hammeren
4, Ansok
5, Ringset nedre
6, Ringset øvre
7, Stavseng
8, Li
9, Ovraa
10, Grøtur
(Oksavika og vestsida av Sunnylvsfjorden:)
11, Uksagli
12, Duken
13, Uksag
14, Uksvik
15, Vike
16, Hesgjerde
17, Skorbøen
18, Helsem
19, Giskehaug
20, Hagen
21, Kjølvås
(Stranda, Strandadalen:) 22, Os
23, Hjelle
24, Framhus
25, Drege
26, Gjerde
27, Sve
28, Habbastad
29, Helstad
30, Heimregjerde
31, Fremregjerde
32, Røset
33, Heimre Fjørstad
34, Fremre Fjørstad
35, Øvervollen
36, Røir
37, Herdalen
38, Emmedalen
39, Slettvolden
40, Øie
41, Myklebost
42, Arneberg
43, Engset
44, Lien
45, Furset nedre
46, Furset øvre
47, Kjølen
48, Nesteberget
49, Langlo
50, Ødegården
51, Hjelle
52, Ringstad
53, Sløgstad
(sør/vest-sida av Storfjorden, Fausa:)
54, Espehjelle
55, Brune
56, Fause
57, Fremre Fause
(aust/nord for Storfjorden:)
58, Uren

Norddal
(Valldalen:)
1, Linge
2, Lingås
3, Muriås
4, Muri
5, Berdal
6, Jemtegård
7, Uri
8, Valdal
9, Myklebost
10, Omenås
11, Gjerde
12, Berli
13, Rem
14, Alstad
15, Fremre Grønning
16, Høihjelle
17, Grønningsæter
18, Grønning
19, Alstadsæter
20, Myren
21, Remset
22, Hol
23, Heggen
24, Hjelme
25, Bjorstad
26, Døving
27, Sylte
(Fjøra:)
28, Viken
29, Ytterli
30, Ruset
31, Sjølbørskor
32, Hauge ytre
33, Hauge indre
34, Sæter
35, Nerhus
(Tafjord-Rødalen-Kaldhusdalen:)
36, Muldal
37, Tafjord
38, Heimste Rødal
39, Øien
40, Rødal nedre
41, Fremre Rødal
42, Kaldhussæter
43, Storvik
44, Kaldhusdal
(sør/vest-sida av Tafjorden:)
45, Korsnes
46, Kastet
47, Ossvik
(Norddal-Herdalen:)
49, Dale
50, Herdalen
51, Dalhus
52, Engset
53, Relling
54, Hatlestad
55, Lilleås
(Eidsdalen:)
56, Storås
57, Heimre Hjelle
58, Mid-Hjelle
59, Fremre-Hjelle
60, Veiberg
61, Kleiven
62, Løvold
63, Årset
64, Eide indre
65, Heimre Eide
66, Skuset
67, Berge
68, Øie
69, Rønneberg
70, Krikene
71, Hesthaug
72, Kilsti
73, Ytterdal
(sørsida av Nordalsfjorden:)
74, Espehjellneset
Ospehjellen, Oterskinn (Aspehjell)
75, Verpesdal
76, Skrenak
(ved Sunnylvsfjorden:)
77, Raubergvik
78, Smoge
79, Smogelien


Sunnylven
(ved fjorden:)
1, Åsen
2, Korsbrekke
(Sunnylvsbygda-Frøysadalen/Bjørdalen:)
3, Helbostad
4, Øie
5, Helset
6, Hole
7, Par
8, Bjørdal ytre
9, Bjørdal indre
10, Brekke, Nordbrekke
11, Vollset
12, Frøysadal
13, Frøysa
14, Frøsøye, Myrane
15, Storstein
16, Hauge
17, Stadeim
(Langelandsgrenda-Langedalen/Nibbedalen:)
18, Karbøen
19, Tronstadsæter, Slettene
20, Tronstad
21, Røyrhus
22, Kjelstadli
23, Kjelstad
24, Lillebø
25, Sæter
26, Haugen, Fivelstadhaugen, Nibbedalshaugen
27, Fivelstad
28, Tryggestad
29, Langeland
(Ringdal/Moldskreddalen/vestsida av fjorden:)
30, Ringdal lille, Øgarden
31, Moldskreddalen
32, Ringdal store
33, Hellesylt
34, Ljøen øvre [Liaaen]
35, Ljøen nedre [Liaaen]
36, Tynbjørgene, Timbjørgane
37, Åkernes indre
38, Åkernes midtre
39, Åkernes ytre
(Oaldsbygda/austsida av fjorden:)
40, Isflå, Hisflåen (Hesseflot, Hirsflaaen)
41, Stokke
42, Øfstegården
43, Midgården
44, Selflot, Seljeflot
45, Furnes
46, Lundanes
47, Matvik

Geiranger (kapellsokn, rekna som del av Sunnylven sokn)
(nordsida av fjorden:)
48, Horvedrag
49, Knivsflå
50, Bringen
51, Gomsdalen
52, Årset
53, Mølsæter
54, Møll (Øgarden)
Horski
55, Grande
(fjordbotnen/dalen:)
56, Maråk
57, Vinje
58, Vesterås
59, Hole
60, Ørjasæteren
61, Oplendskedal
62, Flydalen
63, Gjørva
(sørsida av fjorden:)
64, Homlung
65, Skageflå
66, Gjeitflåen
67, Ljøsuren
68, Blomberg (Holten)
69, Syltevik med Sylteviklien
70, Rindane