Namnestatistikk frå  skattelista 1603 ("Pengeskatten") for Sunnmøre.
v. Ivar S. Ertesvåg, august 2002
  Hit Counter

Først lagt ut 5. januar 2004, sist endra 5. januar 2004.

Til historie/ættegransking    Til namnesida    Heimesida


I skattelista er det nemnt 2666 personar i alt.
Av desse er det 25 namngjevne kvinner, pluss 114 ikkje namngjevne enkjer.
2 menn er ikkje namngjvne og 4 er uvisse (namn/kjønn)
Resten, 2521 er menn.
Dei 2521 mennene har 131 ulike namn (litt avhengig av kva ein reknar
som eitt eller to namn).


Ole   463 (Oluff)              18,4 %
Knut   214 (97 Knud, 117 Knudt)        8,5 %
Peder  180                   7,1 %
Jon   123 (114 Joenn, 7 Joen, 2 Jonn)    4,9 %
Anders  109 (9 Anders, 100 Annders)      4,3 %
Rasmus  108                   4,3 %
        6 vanlegaste namn: 1197  47,5% 

Nils   92 (Niels)              3,6 %
Laurits  72 (Lauritz, inkl. 1 Skipper Lauritz) 2,9 %
Lasse   60 (inkl. 2 Lase)           2,3 %
 Laurits og Lasse saman: 132  5,2 %
Ivar   56 (Iffuer)              2,2 %

      10 (*) vanlegaste namn: 1477  58,6%
(* eller 9 om Lasse og Laurits er rekna som eitt

11 namn m 35-50 berarar
Erik   50 (47 Erich, 3 Erick)
Jetmund  45 (31 Jetmund, 4 Jetmundt, 8 Jetmunnd, 2 Jetmunndt)
Johannes 45
Ingelbret 43 (41, Ingelbrett, 2 Ingelbret, utan 11 Engelbrett)
Arne   42
Sivert  42 (27 Siffuert, 7 Siffuertt, 6 Siffuerdt, 1 Siffuerd, 1 Siffuort) 
Paul   39 (Pouell)
Elling  38 (16 Elling, 22 Ellinng)
Mogens  37 (35 Mogenns, 1 Mogens, 1 Modens)
Amund   36 (10 Amund, 22 Amundt, 1 Amunndt, 1 Ammund, 1 Ammundt, 1 Annund)
Størker  35 (30 Størcher, 4 Størcker, 1 Størker)

10 namn m 16-29 berarar

Halvord  29 (25 Halffuord, 1 Halfuordt, 1 Halfuord, 1 Halffuor, 1 Halfford)
Tore   29 (18 Tore, 1 Thore)
Jakop   26 (23 Jacob, 3 Jacop)
Gunder  21 (5 Gunder, 16 Gunnder)

Klement  19 (12 Clemit, 7 Clemitt)
Endre   18 (3 Endre, 2 Ender, 4 Ennder, 9 Enndre)
Hans   18 (Hanns)
Samund  18 (13 Samund, 5 Samundt; Salmund ikkje rekna med)
Svend   18 (7 Suenndt, 5 Suennd, 5 Suend, 1 Suendt)
Simon   16 (14 Simon, 2 Simonn)

9 namn m 10-14 berarar

Kristoffer 14 (Christoffer)
Einar   13
Gullik  12 (Gulich)
Jens   12 (Jenns, inkl. 1 Jenms) 
Morten  12 (9 Mortenn, 3 Morthenn)
Steinar  12 (inkl 3 Steiner)
Engelbret 11 (8 Engelbrett, 1 Enngelbret, 2 Enngelbrett)
Kolbein  11 (1 Colben, 10 Colbenn)
Torstein 10 (Tostenn, 1 Torstenn)

15 namn m 6-9 berarar

Eilif   9 (Eiluff, 1 Eijluff)
Erlend   9 (3 Ellend, 1 Ellende, 4 Ellennd, 1 Erlennd)
Gutorm   9
Mikkel   9 (Michell, 1 Mechell)
Henrik   8 (Henndrich, 1 Hendrich)
Steffen  8 (Steffenn)
Halstein  7 (Halstenn)
Otto    7 (Otte, utan 1 Otter)
Salmund  7 (5 Salmund, 1 Salmonn, 1 Sallmundt)
Sakse   7 (Saxe)

Aslak   6 (Aslag)
Bendikt  6 (5 Benndigt, 1 Bendigt)
Bodvar   6 (Bodwer, 1 Bodwor)
Helge   6 (inkl. 1 Hellie)
Jørgen   6 (Jørgenn)

9 namn m 5 berarar

Bjørn   5 (Biørn) 
Bård    5 (Baard; utan 1 Border)
Håvard   5 (5 Hoffuer, 1 Hoffuerdt, 1 Hoffuertt)
Randmo   5 (1 Randmo, 4 Ranndmo) 
Serkve   5 (1 Sergue, 3 Serque, 1 Serqued)
Søfren   5 (4 Seuffrenn, 1 Sauffrenn)
Torben   5 (Torbenn)
Vilhelm  5  (1 Vilhellm, 1 Villem, 2 Wilhellm, 1 Wilhelm)
Øyvind   5 (Effiund)

6 namn m 4 berarar

Børge   4
Frederik  4 (Frederich)
Gregorius 4
Halkjell  4 (2 Halkield, 2 Haldkield)
Harald   4 (inkl. 1 Harall)
Tomas   4  (3 Tomas 1 Tomes; utan 1 Tones)

6 namn m 3 berarar

Alf    3 (2 Alff, 1 Alffue) 
Botolf   3 (Botolff) 
Dirick   3 (1 Dirich, 2 Dirick)
Reiger   3
Vintsens  3 (1 Vinndtzenns, 2 Windtzenns)
Åge    3 (Aage)

21 namn m 2 berarar

Ambjørn  2 (Ambiørn; utan 1 Annbiørn)
Antonius  2
Asbjørn  2 (Asbiørn, Asbenn)
Askjell  2 (Aschell, Aschild)
Bent    2 (Benntt)
Bertel   2 (Bertell, Berthell)
Brønnild  2 (Brønnild, Brønnilde)
Finn    2 (Find, Finndt)
Gudfast  2
Hogne   2 (Hogne, Hogene)
Håkon   2 (Haagen)
Josef   2 (Joseph)
Kort    2 (Kortt)
Narve   2 (Narffue)
Odd    2 (Odde)
Sevald   2 (Seuald, Seuoldt)
Sebjørn  2 (Sebiørn)
Torgils  2 (Torgels)
Tønnes   2 (Tønnes, Tones)
Villik   2 (Villick, Williche)
Østen   2 (Østen, Østenn)

34 namn m 1 berar

Abel    (Abell)
Albert   (Albrett)
Anbjørn  (Annbiørn)
Andreas  (Anndre)  
Arve    (Arffue)
Atle 
Bård/Bordar? (Border)
Eidis
Ingolf?  (Engull)  
Gaute   (Goute)
Gulbrand  (Gulbrannd)
Haldor
Høygar?  (Høiger)
Isak    (Isack)
Jeppe?   (Jep)
Johann
Jordan/Jørand?  (Jordenn)
Kalv    (Kalff)
Kjell   (Kield)
Klaus   (Claues) 
Kristen  (Christenn)
Ludvik   (Ludwig)
Magne
Mattis
Mats    (Matz)
Ottar   (Otter)
Kåre?   (Quere)
?     (Sanndwig) 
?     (Suitzer)
Tidland?  (Tidlannd)
Torkjell  (Torckell)
Torleif  (Torleff)
Tormod   (Tormo)
Sakarias  (Zacharias)

25 namngjevne kvinner (av desse 14 nemnde som enkjer):
16 namn
Anna   3 
Beritte  3 (1 Beritte, 2 Berritte) 
Brite 
Barbra
Dorothea 
Ellenn
Guri
Ingeborg 2
Inger  
Ingeri
Karen   2 (Karen , Karenn)
Kristi  2 (Kristi, Christi)
Marritte 2
Ragnilde
Siri 
Synnuffue 2

"Encken(n)"/"Enchenn"/"Enkenn" 114 (utan namn)

128 enkjer; 4,8 %2 utan namn (utanom enkjer):
Enn drenng i Ølswig
Lensmannd i Sandwig 

4 uvisse (kjønn?):
Løenn(Lømm?) paa Vldenn
Laij Ekerem
Ranndi Lauritzss Ibidem
Erichen(?) Røswold

........
Jordskattelista, namn som ikkje er med i personskattelista:
Børge


Patronym, namn som ikkje med i lista som førenamn:

Gregersen av Gregor eller Gregorius?
Kallesen  av Kalle/Karl
Tordsen  av Tord eller Tore
Inguersen av Ingvar