Om stadnamn og andre namn (placenames and other names)

 

Personnamn

 

Stadnamnsaker

Allment

Korrespondanse med Kulturdept. 1994/95:

Spørsmål til Kulturdepartementet om stadnamnsaker, 26.april 1994 (pdf-fil, 1Mb)
Svar frå Kulturdetp. om stadnamnsaker, 22. aug. 1994 (pdf-fil, 410 kb)
Spørsmål til Kulturdept. stadnamnsaker - 2, 22.sept.1994 (pdf-fil, 305 kb)
Svar frå Kulturdept. - 2, 16. jan. 1995 (pdf-fil, 281 kb)
I nokre av standardbreva Namnekonsulenttenesta sender ut i namnesaker, er det vist til denne korrespondansen.

Merk: Når dokument vert gjort om til pdf-format kan linje- og sideskift verte endra i høve til den originalen som er sendt inn. 

 

Dimnøya i Ulstein

Tilrådingar frå Statens namnekonsulentar/Namnekonsulenttenesta for Vestlandet:
Tilråding 6.des. 2004 (pdf-fil, 185 kb)
Tilråding 8.nov. 2001 (pdf-fil, 243 kb)
Tilråding 1.feb. 1995 (pdf-fil, 259 kb)
Tilråding 3.mai 1993 (pdf-fil, 62 kb)
Tilråding 25.nov.1992 (pdf-fil, 94 kb)

Ulstein kommune:
Brev des. 2003 (pdf-fil, 668 kb)
Kulturstyret mai 1995 (pdf-fil, 108 kb)

Brev og vedtak frå Statens Kartverk:
Vedtak (ca20(?).des. 2004) (pdf-fil, 22 kb; datoen i fila er feil)

Gardsnamn i Ørsta

 (Skal sjå om eg får lagt ut desse:) 

Tilråding 16. juni 1994. Tilråding 29.4.1993

Hit Counter


Sist endra 10. desember 2009
Ivar S. Ertesvåg HEIMESIDE