Oppatt, til historie/ættegransking

Kyrkjeboka, Volda og Ørsta, 1741-1760 (Parish registry)

Eg har skrive av den eldste (nesten) heile kyrkjeboka for Volda prestegjeld med Ørsta annekssokn (dvs, boka er nesten heil, sjå nedanfor). Boka er påbyrja av Iver Munthe då han vart sokneprest i oktober 1741, og er ført ut kyrkjeåret 1760, då Morten Meyer var sokneprest.

This is a transcription of the oldest (nearly) complete parish registry for Volda parish, with Ørsta (sub-)parish, in Møre og Romsdal county, Norway. The protocol opens in October 1741 and ends in November 1760.

Avskriftene er oppdelt etter handlingar [The transcription is divided into separate lists for the ceremonies]: 

Når vi samanliknar listene for dåp og innleiing, finn vi at mange innførsler i den eine som manglar i den andre. Det kan vere så mykje som 20% feil i listene (sjå lenke til artikkel nedst på sida). Eg har tenkt (med tida) å lage ei liste over dei innleiingane som eg ikkje finn att i dåpslista. Det same gjeld trulova par som eg ikkje finn att i vigselslista.
Listene har eg ført i rein tekst (ascii-tekst) med eit deleteikn mellom kolonnene. Ved hjelp av eit fortran-program eg har laga, kan eg lese listene og skrive dei ut på den måten eg vil, t.d. med namnet eller gardsnamnet (det normaliserte) først - gjerne sortert alfabetisk.
Eg har ikkje skrive av innførslene for skriftemål/syndstilgjeving (offentleg og privat "absolusjon"). Det er berre nemnt namn, ikkje "synder", så eg finn dei ikkje så interessante. Boka inneheld også tal (men ikkje namn) for nattverdgjestar til kvar gudsteneste. Konfirmantlister finst ikkje.

I boka manglar det i alt 7 blad av 182, eller 2 heile og 9 halve oppslagssider av 181.
Registreringa er ført fram til slutten av kyrkjeåret 1760 på fol. 180b. Fol. 181, med vigsel, innleiing og jordfesting på høgre del av oppslagsside 181 manglar. Kva som stod bakpå fol. 181, og om det eventuelt var fleire blad, veit vi ikkje. Neste bok byrjar med 1. advent, altså det nye kyrkjeåret.

Dei blada ("folium") som manglar, er fol. 158-159, 164-165, 176, 179, 181.

fol.158-159:
s.158 23.-25.s.e.tr [29.10-12.11] 1758 manglar h.s.(vig+inl+jf)
s.159 manglar (fol. 158b-159a)
s.160 venstre del manglar, fol.159b) (dåp+tl)
manglar dåp+trl 26.s.e.tr (19.11)- 3.juled. (27.12) 1758
manglar vig+inl+jf f.o.m 22.s.e.tr [22.10] t.o.m. 25.s.e.tr [12.11]

fol. 164-165
s.165-166 (fol. 164a-165b):
manglar dåp+trl frå Anun Maria [25.3] til 2.s.e.på [29.4] 1759
manglar vig+innl.+jf. frå fastela.s. (25.2) og truleg t.o.m. langfredag (13.4), evt skjertorsd

fol. 176
s.176-177 (fol.176a-b)
manglar dåp+trl 1.pi.d. (25.5) til jonsokd.(24.6) 1760
manglar vig+innl+jf f.o.m. 1.s.e.på (13.4) t.o.m. 6.s.e.på (18.5) + ?

fol.179
s.179-180 (fol.179a-b)
manglar dåp+trl 17.s.e.tr (28.9) 22.s.e.tr [2.11] 1760
manglar vig+innl+jf frå 12.s.e.tr (24.8) og t.o.m. 16.s.e.tr (21.9)

fol.181
truleg ikkje dåpsinnførsler eller trl.
manglar vig+innl+jf frå laurdag 8.nov. (før 23.s.e.tr) og t.o.m. 25.s.e.tr (23.11)

Neste bok byrjar 1.adv. (2.12) 1760


Artiklar