Oppatt, til historie/ættegransking

Gardsnamn på Søre Sunnmøre

-- eit oversyn, ved Ivar S. Ertesvåg
Mange av gardsnamna har fleire skriftformer. Ein del gardsnamn har ikkje gardsnummer, dvs dei er bruk med eigne namn, men har gjeve opphav til slektsnamn. Dei som eg kjenner til er med; men det er mange eg ikkje kjenner, så eg tek mot tips (send meg ein e-post). Mange bruk har eigne namn, utan at desse har vorte nytta som slektsnamn. Slike bruksnamn tek eg ikkje med.
Slektsnamn som avvik frå den vanlege skrivemåten av gardsnamna er sett til i hakeparentes [...]. Ein tilde [~,...] markerer at den vanlege skrivemåten også er nytta som slektsnamn.

Gardane er lista opp etter kommuneinndelinga frå før 1964. Bygdebøkene følgjer stort sett denne inndelinga.
Då var kommunene Vanylven, Syvde, Rovde, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Vartdal, Ørsta, Hjørundfjord, Volda og Dalsfjord.

I 1964 vart Vanylven, Syvde og ein del av Rovde til Vanylven kommune. Resten av Rovde gjekk inn i Sande. Ørsta, Vartdal og Hjørundfjord vart til Ørsta kommune. Dalsfjord gjekk inn(att) i Volda kommune. Elles vart Eiksundbygda overført frå Herøy til Ulstein, tre gardar overført frå Herøy til Sande, og i 1959 nokre gardar frå Hareid til Borgund (no i Sula). Om tidlegare grenseendringar, sjå her.

Gardar i Vanylven

1 Krokedal
2 Krokevik
3 Flugevågen
4 Brudevik
5 Sighaug
6 Hundsnes
7 Myklebost ytre
8 Strand ytre
9 Strand indre
10 Tørlen
11 Fiskå
12 Årøy nordre
13 Rysten nordre
14 Eide store
15 Eide litle
16 Tunheim ytre
17 Tunheim midtre
18 Tunheim indre
19 Stranda
20 Bakken
21 Skjervheim ytre
22 Kviebakken
23 Skjervheim indre
24 Vidnes
25 Sylte
26 Lundehaugen
27 Slåttelid
28 Myklebost indre
29 Årstøylen
30 Brekke øvre
31 Brekke nedre
32 Hatlebrekke
33 Skalle
34 Ekrheim
35 Haugen
36 Morset
37 Hatlenes
38 Kråkenes
39 Vik indre
40 Rot
41 Vikebakken
42 Vik ytre
43 Slagnes
44 Torvik litle
45 Torvik store
46 Åheim
47 Årøy søre
48 Løvoll
49 Gussdal (Gusdal)
50 Berget
51 Ekrheimssæter
52 Rysten søre
53 Hellebost nordre
54 Kroken nordre
55 Almklov store
56 Almklov litle
57 Åsen
58 Duestøylen
59 Kassen
60 Lien
61 Hellebost søre
62 Åhaugen
63 Sætrenes
64 Grofse [Grubse]
65 Sunndal
66 Gamlesæter
67 Kroken søre
68 Skaret
69 Halse
70 Kriken
71 Tue
72 Skorge

Gardar i Syvde

73 Lillebø
74 Haukeland
75 Breiteig
76 Skår Ytre
77 Skår Indre
78 Sætre Ytre
79 Sætre Indre
80 Oppsal
Grytdal
81 Vedlog
82 Ekreim
83 Brudevoll
84 Landsverk
85 Tverberg
86 Nordal
    86.1 Haugen
    86.5,7 Støylen
    86.6,8 Bakken
87 Koppen
88 Vik
89 Myklebost (Bøen)
Kilebrekka
90 Saurdal
91 Lade
92 Berg Nedre
93 Berg Øvre
94 Løsetstrand
95 Løset Indre
96 Løset Mid
97 Løset Ytre
98 Takset
99 Taksetnakken
100 Eidså
101 Kolgrov
102 Øyra
103 Sandnes
104 Lid
105 Koparnes

Gardar i Herøy

1 Skorpa
(på Nerlandsøya):
2 Skorpesund
3 Koparstad
4 Kvalsund
   4.9 Røysa
5 Teige
6 Nerland
7 Kvalsvik Øvre
8 Kvalsvik Nedre
(på Runde):
9 Runde
10 Goksøyr
(på Remøya):
11 Sævik
   11.4 Skotholmen
12 Remøy
(på Leinøya/Bølandet):
13 Voldsund
14 Sande
15 Bø Ytre
16 Bø Indre
17 Torvik
18 Steinsvik
19 Røyra
20 Frøystad
21 Frøystadvåg
22 Espeset
23 Gjertnes
    Gjertholmen
24 Nerøy
   24.4 Nerøyholmen (Krøkja)
25 Leine Indre
26 Leine Ytre
(på Bergsøya):
27 Flusund
28 Reite
29 Berge Nedre
   29.10 Bergshaugen
   29.11 Bergsneset
    Kvalholmen(?)
30 Berge Øvre
   30.1 Bergsdalen
31 Hjelmeset
32 Monsholmen
33 Fosnavåg Nedre(Nøre)
34 Fosnavåg Øvre(Søre)
35 Igesund
36 Vikane
37 Myklebust
38 Eggesbø
(holmar og mindre øyar):
39 Herøy
    39.3 Fugleholmen (Vevarholmen)
    39.4 Skafferholmen
    39.5 Anhanger
40 Nautøy
    40.9 Kirkholmen
    40.11 Klomraholmen
    40.12 Kronholmen
    40.13 Torvnes
    40.14 Smedholmen
41 Petterholmen
42 Jensholmen
43 Blankholmen
(på/ved Gurskøya, nord):
44 Djupvik
    44.2 Vågen/Djupvikvåg
    44.8 Kjelsund
    44.9 Kobbenes
    44.10-13 Hestholmen
45 Dragesund/Dragsund
    Nordal (?)
46 Myrvåg
47 Myrvågnes
48 Aurvåg
49 Kriksholmen
50 Aurvåglid
51 Storøy (øy)
52 Bentholmen (øy)
53 Tjervåg
54 Klungsøyr (Øyra)
55 Ormenes/Garvik
    55.2 Storenes
    55.3 Litlenes [Lillenes]
56 Rafteset
    56.4 Litløya (øy)
57 Stokksund (øy)
58 Raftenes/Stokksund (prestegarden)
59 Sandvik
    59.2 Ryssevik
60 Moltu
    60.2 Dyrhaug
    60.4 Rabben
    60.8 Myra [Moltumyr]
    60.12 Bakken [Moltubakk]
    60.14 Nygjerde
    60.21 Moltudal
    60.22 Stølen [Moltustøl]
    60.23 Langholmen
    60.26 Lillestøl
61 Slettebakk/Øggaren
62 Tarberg
63 Løset
64 Flåver (øy)
    64.2 Varholmen [Warholm]
    64.5 Torvholmen
    64.6 Husholmen

(Eiksundbygda: på/ved Hareidlandet, sør; til Ulstein i 1964):
(Rovde sokn til 1872/1889; Leikanger sokn til 1964)
69 Eiksundøygard [Ødegård]
    69.3 Gjerdet [Gjerde]
70 Eiksund [~,Eksund]
71 Sunde
    71.2 Hjelvik
    71.5 Klungsvåg
72 Eika [Eiken]
73 Havåg
74 Selvåg
75 Aursnes

(Leikongbygda: på/ved Gurskøya, aust):
(Leikanger sokn; Rovde sokn til 1872)
76 Nykreim [Nykrem]
    76.6 Nykreimsholmen [Nykremsholm]
77 Leikongbakken [Bakke]
78 Leikongsæter
79 Leikanger
    79.16 Skogen
80 Leikangerøyr
81 Leikangerstrand
82 Raudvik
83 Kleppe
    83.3 Kleppestrand
    83.6 Støylen/Kleppestøyl
    83.8 Båtsvik
84 Måløy
85 Jøsokbakken/Bakken
86 Jøsok
    86.5 Jøsokstrand
    86.8 Rinden
87 Vålnes/Voldnes
    87.2 Årdal
67 Rosskar [Rødskar]

Gardar i Sande

(på/ved Gurskøya, vest):
1 Hide
2 Gote
3 Stokset Nedre
4 Stokset Øvre
5 Hageselle
6 Gjerde
7 Sædalen
8 Sandanger
9 Muren
10 Røysset [Rødset, Rødseth]
11 Saure m Hagen
12 Hauge Ytre
13 Hauge Indre
14 Litlebø
15 Vik
16 Sætre Ytre
17 Sætre Indre
18 Myklebust
  18.7-8 Kvalbøen
19 Holte
20 Aurvoll
88 Brekke
89 Seljeset
90 Skoge
(gnr. 88-90 var før gnr. 65-68 i Herøy; i SR2 plassert mellom gnr.20 og 21)
21 Almestad
22 Vågen
23 Knotten
24 Sandvik
25 Nupen
26 Kråa (Krogen)
27 Halle Ytre
28 Halle Indre
29 Nygard
30 Stauregjerde
(fastlandet, Brandalsstranda):
31 Bjørlykkja
32 Brandal
33 Dalen
34 Øvrelid
35 Nedrelid
36 Krabbesti
37 Arset
38 Åram
(fastlandet, Hakallestranda):
39 Sætrevik
40 Nystøyl
41 Klovningen
42 Krakset
43 Kobbevik
44 Bergsnev
45 Håberg N.
46 Håberg S.
47 Hola
48 Sandvik H
49 Halsen
50 Hammaren
51 Molvik
52 Rønnestad
(på Kvamsøya):
53 Haugsholmen
54 Kvame
55 Støylen
56 Myra
57 Hatlebrekke
58 Simonnes
59 Bringsinghaug
60 Kalsnes
61 Ristesund
(øyar):
62 Riste
63 Voksa
(på Sandsøya):
64 Skare
65 Kinna
66 Kyrkjesande
67 Støyle
68 Voren
69 Bringsvor
    69.4-8 Bringsvorhaug
70 Helland
71 Våge
72 Sandsbakken
73 Sande N.

Gardar i Rovde

(på Gurskøya, sør; Skredestranda og Dalebygda/Larsnes; til Sande i 1964):
74 Laupen
75 Skrede Indre
76 Skrede Ytre (Sloka)
77 Tødenes
78 Oksavik
79 Torset
80 Liset
81 Slettestøyl (Støylane)
82 Årvik
83 Saude Indre
    83.4 Leite
    83.5 Breivik
84 Dalen
85 Kvalen
86 Saude Ytre
    Jensgarden (prestegard frå 1869)
    86.8 Garen
87 Larsnes (m Holmen)

(på fastlandet, Rovdestranda; til Vanylven i 1964):
88 Korsfur
89 Sundnes
90 Nygard
91 Hovden
92 Rese
93 Einebakke
94 Vedeld
95 Lillerovde
Nakken
Åsen
96 Knardal
97 Årskog
98 Rovde (Store)
99 Ljoså
100 Hånes
101 Rot
102 Midtbø m Strandebø
103 Syvdsnes

Gardar i Ulstein

(på Hareidlandet, nordvest):
1 Ytre Flø [Flø,Ytreflø]
2 Midtflø
3 Indre Flø [Flø,Indreflø]
4 Roppen
5 Ulstein [~,Ulfstein]
6 Skeide [~,Scheide]
7 Osnes
    7.11 Lunde
8 Vik (Ulsteinvik) [Vik,Wiik,Wigg]
    8.4 Johannesbakken [Bakke]
9 Hovset [Hofset,Hofseth]
10 Holseker
(på Hareidlandet, sørvest):
11 Fjelle [~,Fjelde]
12 Løset
13 Moldskred
14 Svora [Svoren]
15 Ringstad
16 Ytre Haddal
17 Myrane [Myrene]
18 Indre Haddal
19 Håheim
20 Garnes
21 Botnen
22 Garshol [~,Gardshol,Garshoel]
23 Hasund
24 Strandabø [~,Strandebø]
    24.2 Stranda [Strand]
25 Saunes
(på Dimnøya):
26 Breivik (Stålvik)
    26.2 Gjerdet (Breivikgjerdet) [Gjerde]
27 Kleiva [Kleven,Kleiven]
28 Dimnasund (prestegard til 1907)
    28.2 Åsen
    28.3 Vågen/Gjerdet [Vågen]
    28.4 Gjerdsbakk
    28.5 Stranda (Skogstrand, Ertesvågstrand) [Strand]
29 Sundgot
30 Ertesvåg
31 Røyra [Røren]
32 Indre Dimna [Dimmen]
    32.5 Støylen/Dimnastøylen [Dimmestøl]
33 Ytre Dimna [Dimmen]
    33.4 Notaneset
34 Vågane [Våge,Waage,Wåge]
    34.5 Skaret [Vågeskar]
(øyar):
35 Spjutøya [Spjutøy,Spjutø]
36 Litle Hatløy (Borgarøya)
37 Hatløya [Hatløy,Hatlø]
38 Håkonsholmen
39 Vattøya

Gardar i Hareid

(på Hareidlandet, aust):
40 Brandal
41 Hareid [~,Hareide]
42 Håbakk
43 Hovlid
44 Teigane
45 Gjerde
46 Holstad
47 Grimstad
48 Bjåstad
49 Kaldhol
50 Røysetbakken
51 Røyset
52 Bigset
53 Nedre Rise
54 Øvre(Fram-) Rise
55 Nevstad
56 Hammarstøylen
57 Hovden
58 Ytre Mork
59 Indre Mork
60 Nesset
61 Snipsøyr
62 Kvamen
63 Alme (store)
64 Litle Alme
65 Haugen
66 Engeskaret
67 Åsen
68 Korshamn
69 Hjøringnes
70 Liavåg
71 Hjøringdal
72 Ulset
73 Øvrelid
74 Øvre Liaset
75 Nedre Liaset
76 Nedrelid
77 Pilskog
78 Overå

(på Sula; til Borgund i 1959)
79 Nøringset
80 Sulebust
81 Sulebakken
82 Røysa
83 Øydegard
84 Sulesund (Flesjesund)
85 Kyrkjebø (Lassegard)

Gardar i Ørsta

(langs nord/aust-stranda):
1 Rjånes
2 Grøvik
3 Liadal
4 Halse
5 Håvoll
6 Sandvik
7 Lianes
8 Lystad
9 Oppsal
10 Hagen
11 Sætre
12 Mork
13 Vinjevoll
14 Ørstavik
15 Velle
16 Engeset
(opp langs dalane):
17 Nupen
18 Mo
19 Brekke
20 Brungot
21 Brudevoll
22 Barstad
23 Rebbestad
24 Fyldal
25 Langstøyl
26 Årsæter
27 Kolås
28 Øy
29 Myklebust
30 Follestad
31 Moane
32 Åmbø
33 Ytre Åm
   33.5 Dalene
   33.10,16 Åmås
34 Indre Åm
   34.3 Åmbakk
   34.6 Bakken, Åmbakk
35 Brautaset
   35.7 Solheim
   35.8 Strand
36 Hovdenakk
37 Bjørdalsbakke
38 Bjørdal
39 Vatne
40 Litje Krøvel
41 Krøvel
42 Haugen
43 Årflot/Støylen
44 Sporstøyl
45 Nosa [Nossen]
46 Mele [Melle]
(sør/vest for fjorden):
47 Ose
48 Osborg
49 Sandvik Ryste
50 Midt Ryste
51 Ytre Ryste
52 Store Ryste
53 Indre Hovden
54 Hamar
55 Fagerhol
56 Åsen
57 Ytrestøylen (/Gjøsstøylen/Jutelstøylen) (til Volda 1893)
58 Ytre Hovden
59 Digernes
60 Selbervik
61 Sørheim
62 Indre Steinnes
63 Ytre Steinnes
64 Raudøya (øy)

Gardar i Vartdal

(Vartdalsstranda, frå nord til sør):
86 Festøy
87 Romestrand
88 Volle
89 Erdal
90 Barstad
  90.2 Bøen  (ført som eigen gard på 1700-t)
91 Melbø
92 Lynge
93 Rotnes
94 Rot
95 Masdal
96 Nøre-Vartdal
97 Årskog
98 Øydegard
Strand
99 Sætre
100 Øye
102 Årset
103 Myklebust
104 Kvia
105 Buset
106 Søre-Vartdal
107 Remen
108 Berge/Saltre
109 Flåskjer
Bjørndal
Flåvik

Gardar i Hjørundfjord

(rekna frå nordaust og rundt fjorden):
111 Strandabø
112 Molaup
113 Nes
114 Ytre Trandal
115 Midt-Trandal
116 Indre Trandal
117 Rynningen
118 Leknes
119 Ytre (Store) Urke
120 Urkegjerdet
121 Indre (Mid) Urke
122 Klokk
123 Handlekkja
124 Maude
125 Øye
126 Skylstad
127 Norangshol
128 Norang
129 Stenes
130 Viddal
131 Hole
132 Leira
133 Sellereite
134 Åkre
135 Bjørke
136 Ner-Saure
137 Fram-Saure
138 Raudstad
139 Mork
140 Skjåstad
141 Sætre
142 Finnes
143 Skår
144 Hustad
145 Moane
146 Kvistad
147 Årset
148 Gjerdet
149 Tryset
150 Haugen
151 Aksla
152 Sledalen
153 Rekkedal
154 Lida
155 Eide
156 Tverrgrov
157 Valset
158 Ville
159 Stokke
160 Myrholen
161 Halsen
162 Fram-Frøland
163 Ner-Frøland
164 Aklestad
165 Fremste-Holen
166 Heimste-Holen
167 Årskog
168 Rise
169 Sæbø
170 Store Standal
171 Stavset
172 Ytre Standal
173 Ytsteneset
174 Indre Årsnes
175 Ytre Årsnes
176 Klubbenes
177 Saltre
178 Indre Øyra
179 Ytre Øyra
180 Skarbøen
181 Brattheim

Gardar i Volda

(nord/aust for Voldsfjorden):
1. Yksnøy
2. Berkneset
3. Lid Ytre
4. Lid Indre
5. Eidheim
6. Berkvika
7. Eikrem
8. Håskoll Nedre
9. Håskoll Midtre
10. Kleiva
Ytrestøylen (/Gjøsstøylen/Jutelstøylen) (frå Ørsta 1893)
11. Mork Store
12. Mork Litle
13. Ekset
14. Liaskaret
15. Strand
16. Norddalen
17. Klepp
18. Engeset
19. Halkjelsvik
20. Heltne
21. Bratteberg
22. Driveklepp
23. Fremmerlid
24. Tømmerbakken
25. Nedrelid
26. Hoggen
27. Rotevatn
28. Vassbotn
29. Øyra
30. Rotset
31. Greivsneset
32. Humberset
33. Vadstein
(Austefjorden):
34. Furneset
35. Ervik
36. Hjorthaugåsen
37. Hjorthaugreite
38. Hjorthaug
39. Hunneset
40. Ullaland
41. Selvika
42. Årset
43. Aurstad
44. Storeneset
45. Geitvika
46. Leite
47. Fyrde
48. Fyrdsreitane
49. Orsneset
50. Hjellbakkane
51. Nes
52. Langvatn
53. Eide
54. Måna
55. Kalvassvik (Hansvika)
56. Kalvatn Nøre
57. Bueide
58. Osdalen
59. Kalvatn Søre
60. Hjellane
61. Langeneset
62. Gjersdalen
63. Engjaberget
64. Høybakken
65. Sunndal
66. Sunndalsfolla (Folla)
67. Sunndalsåsen (Åsen)
68. Skaret
69. Åslida (Løndal)
70. Holsvika
71. Djuvika
72. Skinnvika
73. Skinnvikbotnen
74. Løfolla
75. Hamre (Hamar, Svarthamar, -hamre)
76. Slåttelida
77. Håvika
78. Vikestranda
79. Høydalsvikane
80. Høydal Indre (Midgarden)
81. Høydalsdalen (Dalen)
82. Øvsteberget (Øygarden)
83. Rusten (Nedsteberget)
84. Høydal Ytre
    84.4 Ytregarden
85. Høydalsneset
(Kilsfjorden og Bjørkedalen):
86. Bjørneset
    86.2 Gotene (ført som eigen gard på 1600-talet)
87. Litlebotnen
88. Storebotnen
89. Fylsvikja
    89.3 Brauta (Fylsvikbrauta)

90. Syvika
91. Bjørkedal Nøre
92. Helset
93. Løset
94. Eidseflot
95. Bjørkedal Søre
96. Kile
    96.6 Mjeltevik
97. Straume
98. Årvik
99. Mek Store
100. Mek Litle
(sørsida av fjorden, Folkestadbygda):
101. Krumsvik Litle
102. Krumsvik Store
103. Flotane
104. Ner-Flotane
105. Holen
106. Folkestad Indre
107. Folkestad Ytre
108. Folkestadreitane
109. Brenne
110. Kongvollen
111. Åsebø
112. Bjørnenakken
113. Folkestadåsen
114. Sollia
115. Løndalen
116. Rønnestad
117. Kornberg
118. Nautvik Ytre
119. Nautvik Indre

Gardar i Dalsfjord

(rekna frå nordaust og rundt fjorden):
120 Rossetvik
121 Dalberg
122 Ytre Dale
123 Lillebø
124 Rangsæter
125 Hesteflot
126 Byrkjestøylen
127 Hjelle
128 Brune
129 Indre Dale
130 Eidset
131 Steinsvik
132 Vassbakke
133 Indre Åmelfot
134 Åmelfotdal
135 Åmelfotsæter
136 Ytre Åmelfot
137 Morstøyl
138 Stranda, Jostranda
139 Innselset
140 Aksnessæter (/Hatlen/Øygard)
141 Aksnes
142 Lyngnes
143 Løvik
144 Lillebø (Dravlaus)
145 Reite
146 Indre Dravlaus
147 Dravlauslid
148 Dravlausvik
149 Ytre Dravlaus
150 Skrubbenes/Nesheim
151 Kvangardsnes
152 Sætre
153 Sætreås
154 Grøthol
155 Løndal
156 Nakken
157 Feten/Lauvstad
158 Ulvestadhaug
159 Espenakk
160 Ulvestad
161 Torvik
162 Stigen
163 Gjøsdal
164 Telset
165 Høgstøyl
166 Koppen
167 Velsvik

til byrjinga av lista


Laga oktober 1997, sist endra 5. juli 2013
Ivar S. Ertesvåg HEIMESIDE