Forbrenning og turbulens/Combustion and turbulence

Merk: Det finst mykje rart på veven - du må vurdere all informasjon kritisk


Sist endra 18. august 2000
Ivar S. Ertesvåg HEIMESIDE