Turbulent strøyming og forbrenning

forside

av Ivar S. Ertesvåg

Tapir forlag, Trondheim (2000)
ISBN 82-519-1568-6
Pris: kr 350,-


Liste over feil i boka (pdf-fil)


Du kan sjå på Innhaldslista (pdf-fil; du må ha AcrobatReader).

Nokre smakebitar (pdf-filer):
Utdrag frå kapittel 1: Innleiing og bakgrunn,  
kapittel 3: k-epsilon-modellar,  
kapittel 10: Turbulent forbrenning,  
kapittel 11: Magnussens EDC,  
tillegg D: Ord om ord,  

Nokre av figurane i manuskriptet finn du her, i fargar.
Informasjonsside for faget
Varme og forbrenningsteknikk


Mest til danske og svenske lesarar (som det finst nokre av):
Her er ei norsk ordbok, dersom du har bruk for det.


Adresse:
Ivar S. Ertesvåg,
Intitutt for energi- og prosessteknikk
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Post:
Kolbjørn Hejes v. 1b
7491 Trondheim

Varmeteknisk lab. rom 314, tel. 735-93839
e-post: Ivar.S.Ertesvag@ntnu.no


Treffteller


Laga av Ivar S. Ertesvåg
lagt ut januar 2000/Sist endra 2. mai 2008


-->