Oppatt til Sjøinnrulleringa, Ulstein

Utflytte gutar og menn i Ulstein prestegjeld, 1810-1831 (1810, 1816, 1818-20, 1823-31)

Utdrag frå kyrkjeboka som soknepresten har sendt årleg til Sjøinnrulleringa i Bergen. Åra 1811-15, 1817, 1821-22 manglar. Kyrkjebøkene for Ulstein brann med prestegarden julenatta 1832. Originalane litt i Statsarkivet i Trondheim, Ulstein sokneprest.

Avskrift v. Ivar S. Ertesvåg 2009, sist endra 27.des. 2009

Listeår nr. Legdnr førenamn patronym gardsnamn "caracter" Alder Dåpsd. f.år når dag til-stad Merknad (K= frå kjelda / E= eigen merknad)
1810 0                     K: Ingen anmeldt
1816 1 354 B Elling Simonsen Ertesvåg     20.09 1785 02.07 Bergen  
1816 2 364 F Eric Knudsen Ulfsteen     24.03 1791 14.10 Bergen  
1816 3 366 H Hans  Martinsen Osness     25.03 1794 15.10 Bergen  
1818 1 420 F Rasmus Knutsen Hareyd     04.08 1793 06.06 Frøstad i Herøe  
1818 2 390 C Endre Findsen Snipsøer     14.05 1786 28.10 Bergen  
1818 3 360 H Gunder Nicolai Ellingsen Yttre Fløe     08.09 1793 13.11 Herrøe Prgd  
1818 4 389 K Hans  Olsen Qvammen     01.01 1801 28.03 1819 Skarvold i Harams Pgd. E: ført i 1819 også
1819 1 389 K Hans Olsen Qvammen     01.01 1801 25.03 Skarvold i Harams Pgd.  
1819 2 422 A Aslach Andreas Olsen Teigene     29.07 1792 29.04 Borgens S  
1819 3 380 A Hans Rasmussen Haddahl     29.01 1783 04.05 Herøe  
1819 4 320 F Knut Iversen Rommestrand     20.10 1786 21.06 Borgens S  
1819 5 361 B Ole Johannes  Hansen MidFløe   26 Aar     !! Rundøe Herrøe S:  
1819 6 367 A Otte Andreas  Scheeldrup Wiig   18 Aar 28.06 1801   Bergen K: (dåpsdato) 4.p. trin 1801
1819 7 133 C Lars Knutsen Fleschiesund   36 Aar     30.12 Christiansand  
1820 1 133 C Lars Knutsen Fleschiesund Søefarende 36 Aar     30.12 Christiansand K: for flere Aar siden bortreyst, meddelt attest 30te December 1819
1820 2 416 D Lars Pedersen Bigseth bondekarl   21.08 1796 18.04 Humle i Borgens Præsg.  
1820 3 417 B Lars Andersen Bjaarstad uconfirmeret bondekarl 05.08 1802 21.04 Qvalsund i Herrøe Præstegield K: fødselsdato
1820 4 393 B Rasums Jørgensen Engeskar bondekarl   25.09 1791 07.09 Ørstens Sogn  
1820 5 413 A Knut Johannes Mortensen Øvre Riise     17.03 1802 26.09 Borgens Sogn K: fødselsdato
1823 0                     K: ingen
1824 1 427 B Niels Cornelius Syvertsen Røyset Tienestedræng 23 Aar     00.04 Giskøe i Borgens Præstegield
1825 1 323 Villik Ellingsen Barstad Gaardmand 31 Aar     !! Borgens Præstegield K: tf, er allerede udflyttet
1825 2 359 Ole   Olsen Qvie Gaardbruger 50 Aar     !! Nordalens Præstegield K: tf, maa allerede være udført
1826 0                     K: ingen udflyttet
1827 1   Jens   Landmark   13 Aar     20.11 Christiania K: tf, Spørger om det er en Søn af Fogden
1827 2 347 Peder Eling  Andreassen Dimmesund Tienestedræng 16 Aar     21.08 Herøe Kald  
1827 3   Sivert Amundsen Grimstad Tienestedræng 20 Aar     1827 Herøe Kald K: tf, Staar ikke under Grimstad, spørger derfor hvor han er fød
1827 4 366 N Iver Knudsen Ousnæs Tienestedræng 22 Aar     1827 Herøe Kald  
1828 1 329 F Johannes Gullik Pedersen Nørre-Vartdal   23 Aar     09.03 Borgens Sogn  
1828 2 423 Peder Andreas Simonsen Hovelied   27 Aar     20.04 Bergen  
1828 3 422 Siur Jacobsen Korsbrek Tienestedræng paa Teyge 30 Aar       Ørskoug Kald K: tf, Korsbrekke ligger i 12 og 13 legd af Ørskougske Comp.
1828 4 419 Anders  Rasmusen Holstad   21 Aar       Borgen Sogn K: tf, (til-stad) No.188
1828 5 417 Peder Andersen Biaarstad   26 Aar       Herøe Kald  
1828 6 366 Iver Johnsen Ousnæs   19 Aar       Bergen  
1829 1   Ole Pedersen Hellen Forhen Tienestedreng i Brandal 38 Aar     04.10 Borgen K: tf, findes ikke under de angivne Gaarde, men maa formodentlig allerede være udført
1829 2   Engebreth Nilsen Engebrekt Gaard   25 Aar     25.11 Borgen  
1830 1 425 E Einar Andreas Einarsen Brandahl   20 Aar     09.08 Bergen  
1830 2   Peder  Knudsen Winievold   19 Aar       Bergen K: Rasmussen i eks.2 /  tf, Spørges under hvilken Gaard denne er fød.
1830 3 329 D Siur Nilsen Nørrevartdal   29 Aar       Bergen  
1831 1 329 E Ole Nilsen Nørrevartdal   26 Aar       Bergen  
1831 2 320 B Ingebreth Knudsen Romestrand   31 Aar       Bergen  
1831 3 390 B Poul Johnsen Snipsør   21 Aar       Bergen